Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM khai khóa các bậc học Kiên, Trì, Định Lực

Phân ban Gia đình Phật tử THPG/TP.HCM nhiệm kỳ 2007-2012 vừa nhận nhiệm vụ vào giữa năm 2007 trong khi có nhiều Phật sự tồn đọng phải khẩn trương hoàn thiện: triển khai tham dự họp bạn Ngành Thiếu toàn quốc “Trại Lục Hòa 2007” tại Đà Nẵng, tổ chức “Hội Hiếu Vu Lan” cho Ngành Oanh, ngày hội Trung Thu Đinh Hợi và trình bày sức sống, hội thi vẽ – văn nghệ – triển lãm nữ công gia chánh cho Ngành Đồng, lễ ra mắt Ban hướng dẫn Phật tử THPG/TP.HCM nhiệm kỳ 2007-2012, tổ chức ôn tập cho tất cả Đoàn sinh các cấp để tham dự kỳ thi Vượt Bậc cho các Ngành trong năm 2007…

Vì thế, việc khai khóa các bậc học cho Huynh trưởng (bậc Kiên năm thứ nhất, bậc Trì, bậc Định, bậc Lực năm thứ hai) tổ chức chậm do cần kiểm tra, thống kê, nắm tình hình cụ thể, tình hình tự học và chất lượng của Huynh trưởng thuộc các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Số lượng Huynh trưởng đăng ký đủ các khóa học gồm 67 khóa sinh bậc Kiên, 22 khóa sinh bậc Trì, 29 khóa sinh bậc Định và 19 bậc Lực.

Các Huynh trưởng cấp Tấn, Huynh trưởng đã qua Trại Vạn Hạnh 2 và các thành viên trong Phân ban hướng dẫn GĐPT được chọn lựa và đề cử phụ trách điều hành các bậc học theo đúng nhiệm vụ và được phân công theo dõi suốt khóa.

Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Trưởng Phân ban đã thay mặt Phân ban và Ban điều hành các bậc học truyền đạt cụ thể  nhiệm vụ của các Huynh trưởng khóa sinh và phổ biến chương trình từng bậc học theo đúng nội dung Chương trình tu học và huấn luyện của GĐPT được tu chỉnh tại Hội nghị Huynh trưởng Gia đình Phật tử toàn quốc năm 2006 đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung Ương duyệt ý để áp dụng.

Ngoài ra Huynh trưởng Trưởng Phân ban GĐPT cũng nhắc nhở tất cả các Huynh trưởng cần nhận rõ tình trạng trong thời gian qua GĐPT chúng ta vì chịu nhiều chướng duyên và hoàn cảnh thiếu điều kiện nên chất lượng tự học, sinh hoạt… có những bất cập cần phải kịp thời bổ sung kiến thức và kỹ năng để sinh hoạt của Gia đình Phật tử ngày càng ổn định, đáp ứng đòi hỏi của tổ chức trước nhu cầu mới.

Thay mặt Chư Tôn Đức chứng minh, Sư Cô Thích Nữ Nhuận Tâm sách tấn tất cả Huynh trưởng GĐPT nỗ lực tinh tấn tu học để sinh hoạt của GĐPT ngày càng đạt chất lượng. Su Cô cũng thay mặt Chư Tôn Đức hứa khả sẽ thường xuyên theo dõi và giúp đỡ cho GĐPT về phần giảng huấn giáo lý và giáo hạnh sau này.

Sau phần lễ khai mạc, Ban điều hành khóa học đã phân chia theo từng bậc để tổ chức và hướng dẫn nội lệ, chương trình cho từng bậc học.

Toàn cảnh lễ khai khóa tại chùa Phổ Quang


Các khóa sinh tập trung


Chư Tôn Đức chứng minh và các anh chị Huynh Trưởng chứng minh buổi lễ


Bậc Lực sinh hoạt phổ biến nội lệ


Các khóa sinh bậc Kiên đang được tổ chức theo đội chúng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.