Phân ban GĐPT Trung Ương tổ chức thi bổ sung bậc Lực năm 1 khu vực 2

Tham dự và giám sát cuộc thi có sự hiện diện của Htr cấp Tấn Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM – Phó BHD PBGĐPT Trung Ương, Trưởng BHD PBGĐPT Đà Nẵng, Chủ tịch hội đồng thi; Htr cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ – Phó thư ký BHD PBGĐPT Trung Ương, Phó trưởng ban TT BHD PBGĐPT Đà Nẵng, Phó chủ tịch hội đồng thi, Htr cấp Tấn Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN – Uỷ viên BHD PBGĐPT Trung Ương, Phó trưởng ban TT BHD PBGĐPT Quảng Nam, Phó chủ tịch hội đồng thi; Htr cấp Tấn Nguyên Hiệp NGUYỄN VĂN ĐỆ – Uỷ viên BHD PBGĐPT Trung Ương, Phó trưởng ban TT BHD PBGĐPT Bình Định, Phó chủ tịch hội đồng thi; Htr cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG – Phó thư ký BHD PBGĐPT Trung Ương, Thư ký Ban điều hành Bậc Lực IV Trung Ương’ Giám sát Hội đồng thi cùng các Htr trong hội đồng thi và các htr học viên thi bổ sung theo danh sách đã được BHD PBGĐPT Trung Ương đã duyệt.

Đợt khảo sát năm thứ 2 Bậc Lực 4 Trung Ương sẽ được tổ chức tại chùa Pháp Bảo – Tp Hội An, Tỉnh Quảng Nam vào sáng ngày mai, 08/09/2013.

Niệm Phật

Các Htr trong hội đồng thi

Htr cấp Tấn Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM – CT hội đồng thi nhắc nhở các học viên

Làm bài thi

Khối truyền thông Phân ban GĐPT Đà Nẵng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.