Thi khảo sát kết khóa năm 2 và khai khóa năm 3 Bậc Lực IV khu vực 2

Hội đồng thi gồm có Htr cấp Tân Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM – Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT Trung Ương, Trưởng BHD Phân ban GĐPT Đà Nẵng, Chủ tịch hội đồng thi; Htr cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ – Phó thư ký BHD PBGĐPT Trung Ương, Phó trưởng ban TT BHD PBGĐPT Đà Nẵng, Phó chủ tịch hội đồng thi, Htr cấp Tấn Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN – Uỷ viên BHD PBGĐPT Trung Ương, Phó trưởng ban TT BHD PBGĐPT Quảng Nam, Phó chủ tịch hội đồng thi; Htr cấp Tấn Nguyên Hiệp NGUYỄN VĂN ĐỆ – Uỷ viên BHD PBGĐPT Trung Ương, Phó trưởng ban TT BHD PBGĐPT Bình Định, Phó chủ tịch hội đồng thi; Htr cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG – Phó thư ký BHD PBGĐPT Trung Ương, Thư ký Ban điều hành Bậc Lực IV Trung Ương’ Giám sát Hội đồng thi cùng các Htr trong hội đồng thi.

Tập trung

Lễ Phật

Lễ GĐPT

Htr cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ đọc quyết định thành lập Hội đồng thi

Htr cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG – Giám sát hội đồng thi trao đề thi cho Htr cấp Tấn Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM – Chủ tịch hội đồng thi

Hướng dẫn làm bài thi

Phát đề thi

Các htr học viên chăm chú làm bài thi

Đoàn Bậc Lực IV GĐPT Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm

Sau buổi thi kết khóa, Ban điều hành Bậc lực 4 Trung Ương đã tổ chức khai khóa năm 3 cho các học viên.

Tham dự và chứng minh có HT. THÍCH GIẢI TRỌNG – UV Ban nghi lễ Trung Ương GHPGVN, Trưởng ban nghi lễ GHPGVN Tỉnh Quảng Nam; TT. THÍCH HẠNH HOA – UVTT BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS GHPGVN Tp Hội An; TT. THÍCH NHƯ GIẢI – UVTT BHDPT Trung Ương, Trưởng BHDPT Tỉnh Quảng Nam cùng Chư tôn giáo phẩm trong BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Nam và Tp Hội An.

Về phía GĐPT có sự hiện diện các Htr đại diện BHD Phân ban GĐPT Trung Ương trong Hội đồng thi, các Htr cấp Tấn GĐPT Tp Hội An, Ban bảo trợ GĐPT Tp Hội An và 67 Htr học viên Bậc Lực 4.

Sau lời tuyên bố khai khóa năm 3 của Htr cấp Tấn Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM, Ban điều hành Bậc Lực đã nhận được những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của BHDPT Tỉnh Quảng Nam và đoàn Htr Vạn Hạnh 2,3 GĐPT Tp Hội An.

Toàn thể Htr có mặt tại buổi lễ đã thành kính trang nghiêm đón nhận lời huấn từ của TT. THÍCH NHƯ GIẢI và đạo từ của HT. THÍCH HẠNH HOA sách tấn các Htr học viên.

Sau buổi lễ khai khóa, các học viên đã bắt đầu tiết học đầu tiên với đề tài Bát Nhã tâm kinh do TT. Thích Như Phẩm – UV BTS GHPGVN Tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Tỉnh Quảng Nam giảng dạy.

Buổi chiều cùng ngày, các học viên được các Htr GĐPT Tp Hội An hướng dẫn tham quan các tổ đình Chúc Thánh, Phước Lâm và Vạn Đức tại Hội An.

Chùa Pháp Bảo, Tp Hội An

Tác bạch cung thỉnh Chư tôn giáo phẩm quang lâm chứng minh lễ khai khóa năm 3

Niệm Phật

Lễ GĐPT

Htr cấp Tấn Thị Liên HÀ HƯƠNG điều khiển chương trình lễ

Htr cấp Tấn Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM đọc diễn văn khai khóa

BHD PT Tỉnh Quảng Nam tặng hoa

Đoàn Htr Vạn Hạnh 2,3 Tp Hội An tặng hoa

Tặng quà lưu niệm đến Chư tôn đức

Huấn từ của TT Trưởng BHDPT Tỉnh Quảng Nam

Đạo từ của TT Trưởng BTS Tp Hội An

Htr cấp Tấn Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN thay mặt Ban điều hành cảm tạ

Tác bạch cung thỉnh TT Giáo thọ

TT. THÍCH NHƯ PHẨM giảng đề đài Bát Nhã tâm kinh cho các học viên

Tham quan các tổ đình tại Hội An

Tham gia sinh hoạt cùng các em

Chụp ảnh lưu niệm

Tạm biệt và hẹn gặp lại

Khối truyền thông Phân ban GĐPT Đà Nẵng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.