Phân ban GĐPT tỉnh Đăk Nông khai khóa bậc Kiên – Trì – Định khóa II năm 2013

Lễ khai khóa có sự chứng minh của Đại đức Thích Quảng Hiền – UV HĐTS, Phó Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Cố vấn giáo hạnh GĐPT tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Nhuận Thái – UV BHD Phật tử TW, UV thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích Tâm Ân – Giáo thọ GĐPT Pháp Hoa.

Huynh trưởng cấp Tấn Thị Vân Lê Văn Tuyển – UV Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT TW, UV Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh; Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Liên Phạm Thị Vinh Hoa – Phó Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh cùng các anh chị Ban viên BHD Phân ban GĐPT và 224 học viên các bậc học về dự.

Chị Nguyên Liên Phạm Thị Vinh Hoa – Phó BHD Phân ban GĐPT tỉnh Đăk Nông đã phát biểu khai khóa bậc Kiên – Trì – Định năm 2013. Dự học lần này có 128 học viên bậc Kiên; 57 học viên bậc Trì và 39 học viên bậc Định. Để thể hiện tinh thần và sự quyết tâm trong việc tu học, Huynh Trưởng cấp Tập Tâm Trụ Hoàng Thái Phong thay mặt toàn thể học viên các bậc học đã hứa trước chư Tôn đức và các anh chị BHD Phân ban GĐPT tỉnh là sẽ tinh tấn tu học để khỏi phụ lòng trông đợi của chư tôn đức và của các anh chị huynh trưởng đi trước.

Thay mặt BHD Phân ban GĐPT tỉnh, HTr cấp Tấn Thị Vân Lê Văn Tuyển đã khuyến tấn các học viên trong việc tu học.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Hiền đã tán dương công đức của tất cả các học viên đã không quản ngại đường xá xa xôi, trong lúc mùa vụ thu hoạch đã quy tập về tham gia khóa học.  Đại đức ân cần nhắc nhở các học viên cần cố gắng học tập chuyên cần, rèn luyện phẩm chất đạo đức của một người Huynh trưởng, phát triển khả năng hoạt động chuyên môn, điều hành sinh hoạt thích nghi với sự phát triển của xã hội và sự năng động của các thế hệ đoàn sinh ngày nay.

Sau buổi Lễ Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Chơn Phạm Quyền, Phó Thư ký BHD Phân ban GĐPT tỉnh đã phát động quyên góp để ủng hộ cho đồng bào miền Trung thân yêu đang chống chọi với hậu quả của thiên tai bão lũ  trên tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.