Phân Ban GĐPT Kiên Giang tổ chức kỳ thi kết khóa Kiên Trì Định

Chủ tịch hội đồng thi là Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang; Phó chủ tịch phụ trách bậc Định là Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang; Phó chủ tịch phụ trách bậc Kiên, Trì là Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, UV Thiếu Nữ Phân Ban GĐPT Kiên Giang. Ngoài ra còn có các anh chị Huynh Trưởng Ủy viên BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang trong vai trò thành viên hội đồng thi.

Kỳ thi có 31 Huynh Trưởng từ các đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt tại Kiên Giang tham dự. Trong đó, bậc Kiên có 18 thí sinh, bậc trì 8 và bậc Định có 5 thí sinh tham dự.

Thí sinh bậc Định chỉ tham gia phần thi viết. Còn thí sinh cả 2 bậc Kiên, Trì đều phải trải qua 2 phần thi viết (cả trắc nghiệm và tự luận) và phần thi thực hành với 8 bộ môn: Gút dây, dấu lối đi, trò chơi (Phật hóa), truyền tin, phương hướng, mật thư, cứu thương, văn nghệ.

Cuộc thi kết thúc tốt đẹp vào lúc 10 giờ cùng ngày. Tổng kết kỳ thi, tất cả 37 thí sinh đều trúng cách.

Các thí sinh trúng cách kỳ thi Kiên, Trì, Định sẽ đủ điều kiện tham gia liên trại Huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang được tổ chức vào năm 2021.

Sau đây là một số hình ảnh kỳ thi:

Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 02Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 03Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 04Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 05Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 06Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 07Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 08Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 09Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 10Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 11Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 12Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 13Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 15Phan Ban Gdpt Kien Giang To Chuc Ky Thi Ket Khoa Kien Tri Dinh 16

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.