Kiên Giang: Khai mạc liên trại huấn luyện A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn

 
Chứng minh lễ khai mạc có Đại đức Thích Thường Tấn – Phó Trụ trì chùa Bửu Thọ; về phân ban có: Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Thiện Trần Thế Mỹ – Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh; Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành – Phó Phân ban kiêm ủy viên Nghiên cứu Phân ban GĐPT tỉnh Kiên Giang; cùng các anh chị là ủy viên phân ban, gia trưởng, huynh trưởng các đơn vị GĐPT tỉnh Kiên Giang tham dự.
Tham gia khóa trại kỳ này có 151 trại sinh đến từ 09 đơn vị GĐPT trong tỉnh (trong đó có 03 đơn vị đang chuẩn bị thành lập) và 30 thành viên Ban Quản trại, Ban giảng huấn.
 
Sau bài diễn văn khai mạc của Trại trưởng, Ban Quản trại đã trình diện trước chư tôn đức và quan khách; Sau đó, Chị Trưởng Phân GĐPT tỉnh dặn dò và nhắc nhở trại sinh; Cuối cùng, thầy chứng minh đã ban đạo từ sách tấn cho toàn trại.
 
Ngay sau giờ khai mạc, các em đã học những bài đầu tiên của khóa huấn luyện như: Ý nghĩa, mục đích trại A Nô Ma – Ni Liên – Tuyết Sơn; Vai trò, tư cách, nhiệm vụ của đội chúng trưởng và đầu đàn; Hình thức và hiệu lệnh tập hợp; điều khiển đội, chúng, đàn hát; cùng một số bài huấn luyện chuyên môn,… Đó là những bài nền tảng căn bản trang bị cho các em trên con đường tu học và sinh hoạt GĐPT.
 
 
 
 
 
 
Quang cảnh Lễ khai mạc Trại
 
 
 
Những buổi học đầu tiên trên đất trại
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.