Khấp báo: Huynh Trưởng cấp Tín Huệ Hạnh Tạ Văn Phương từ trần

HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN
HUỆ HẠNH TẠ VĂN PHƯƠNG

Sinh năm 1952
PHÓ TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ SÓC TRĂNG
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT SÓC TRĂNG

DO TUỔI CAO BỆNH NẶNG ANH ĐÃ TỪ TRẦN
LÚC 17 GIỜ 40 NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2022

Nhằm ngày mùng 19 tháng 3 năm Nhâm Dần
Lễ nhập quan lúc 24 giờ 00 ngày 19/4/2022 (nhằm ngày 19/3 năm Nhâm Dần)
Lễ động quan lúc 9 giờ ngày 21/4/2022 (nhằm ngày 21/3 năm Nhâm Dần)

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG GIA – HIẾU QUYẾN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG ANH CHỊ EM ÁO LAM SÓC TRĂNG
NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH ANH SỚM SIÊU SANH TỊNH ĐỘ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.