Huế: Tổ chức Trại huấn luyện Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

Trại do Huynh trưởng Nguyên Quân Trần Hữu Cửu – Ủy viên Thiếu Nam Phân Ban Hướng dẫn GĐPT làm Trại trưởng, với 147 Đoàn sinh tham dự. Tất cả các em đều đã trải qua bậc học Hướng Thiện và trên 14 tuổi.
 
Trại diễn ra trong 3 ngày, từ 11-13/7/2009. Trại năm nay có đặc biệt là điểm khảo sát cho đoàn sinh được chấm hệ số tương đương với các hoạt động diễn ra tại trại như vượt qua thử thách, văn nghệ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt đội, chúng…
 
Với tinh thần tương trợ, để tạo điều kiện giúp các tỉnh bạn trong việc phát triển hệ thống GĐPT, Ban quản trại cũng đã chấp nhận 10 đoàn sinh đến từ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia trại.
 
Cùng ngày, tại Tổ đình Tây Thiên, Ban điều hành Ngành Oanh cũng đã tổ chức Trại Tuyết Sơn, diễn ra trong 2 ngày 11& 12-7, huấn luyện đầu đàn và thứ đàn với 213 trại sinh tham gia. Các đoàn sinh này đã trải qua bậc học Chân Cứng.
 
* Hình ảnh Trại huấn luyện Đội chúng trưởng tại Tổ đình Kim Tiên:
 
 
 
Dựng trại
 
 
Theo dõi chương trình trại
 
 
Vượt chướng ngại vật để nhập trại
 
Tập trung
 
TT. Thích Giác Đạo phát biểu khai mạc
 
 
Ban quản trại Đội Chúng trưởng
 
 
HTr. Nguyên Chương Phùng Hữu Huy – Phó thường trực Phân Ban Hướng dẫn GĐPT trao cấp và phù hiệu trại cho Trại trưởng – HTr. Nguyên Quân Trần Hữu Cữu
 
 
Trại trưởng trao còi lệnh cho Đời sống trại 1 – HTr. Quảng Tâm Tôn Thất Kỳ Văn
 
 
 
 
 
Trong 1 giờ học
 
 
 
 
 
Thọ trai
 
* Hình ảnh Trại Tuyết Sơn, huấn luyện Đầu thứ đàn tại Tổ đình Tây Thiên:
 
 
Nhanh chân tập họp
 
 
 
Dựng trại
 
 
Tập trung
 
 
 
 
Đại đức Thích Nguyên Đạt phát biểu khai mạc
 
 
 
 
Trong giờ học Phật pháp
 
 
Phát biểu sôi nổi
 
 
Trong giờ học chuyên môn
 
 
 
 
 
Vui quanh đèn
 
 
Tiểu thực
 
 
Trong giờ thi khảo sát kết khóa
 
 
 
 
 
 
 
Trao đổi sau giờ thi khảo sát
 
 
 
Chụp hình lưu niệm
 
 
Ban quản trại Tuyết Sơn
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.