Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT

Đến dự, chứng minh và Ban đạo từ Lễ khai mạc sáng nay có Hoà thượng Thích Hải Ấn – Uỷ viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Văn hoá Trung ương GHPG Việt Nam, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá Tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế.
 
Lễ khai mạc còn có quý tăng ni trong Tỉnh GHPG Thừa Thiên Huế, quý bác trong các Ban hộ tự, quý anh chị trong Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế và hơn 400 phật tử các giới đến dự khoá tu An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ.
 
Sau Lễ khai mạc long trọng Ban tổ chức đã tiến hành phần thi “Khai chuông trí tuệ” dành cho 400 phật tử các giới trng khoá tu An Lạc. Ban tổ chức đã tổ chức 4 vòng loại cho 4 bảng thi trong sáng hôm nay (mỗi bảng 100 thí sinh). Đây là một mô hình sinh hoạt của GĐPT mà Ban tổ chức muốn đưa vào để phổ biến cho tất cả mọi người, vì trong số những tu sinh tham gia khoá tu này có nhiều người không phải là Đoàn viên GĐPT và hầu như chưa biết gì về hình thức sinh hoạt – Tu học của GĐPT. Sân chơi đã diễn ra rất sôi nỗi, hào hứng, nội dung bao quanh các đề tài Tu học trong 4 bậc ngành thiếu của GĐPT, một số vấn đề về Hoạt động thanh niên, hiểu biết xã hội và lịch sử Phật giáo.
 
Hy vọng sau khoá tu này GĐPT Thừa Thiên Huế nói chung và GĐPT Huyện Phú Vang nói riêng sẽ có thêm nhiều đoàn viên GĐPT. Đây là một mô hình để giới thiệu tổ chức GĐPT đến với các vùng sâu, vùng xa, các vùng chưa có nhiều hình ảnh về GĐPT. Trong tương lai Ban Nghiên Huấn sẽ nhân rộng mô hình này đến các huyện khác trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Khoá tu được sự hướng dẫn của Đại đức Thích Nhật Tuệ, Đại đức Thích Chơn Chánh, sư cô Thích Nữ Viên Hoà. Mở đầu khoá thực hành là kinh hành niệm Phật A Di Đà, tiếp theo là thực hành quá đường theo nghi thức quá đường vào hạ của Chư tăng ni.Tất cả Tu sinh đã thực hành trong chánh niệm, mang lại lợi ích, an lạc và hoan hỷ cho toàn thể Tu sinh, đặc biệt là các Tu sinh mới tham gia khoá tu lần đầu.
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Huế: Khoá tu 1 ngày An Lạc tại NPĐ Thanh Lam Bồ dành cho GĐPT
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.