HỘI NGHỊ ĐAI BIỂU HUYNH TRƯỞNG VÀ BẢO TRỢ GĐPT QUẢNG TRỊ NHIÊM KỲ 2017-2022

          Gần 800 Đại biểu, là thành viên Ban Hướng dẫn, Ban Bảo trợ GĐPT tỉnh; Ban Điều hành, Ban Bảo trợ GĐPT các huyện, thị xã, thành phố; Ban điều hành GĐPT các vùng và Đại biểu Huynh trưởng các đơn vị GĐPT cơ sở trong toàn tỉnh; Đại diện Liên đoàn đồng hương GĐPT Quảng Trị tại TPHCM, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế là Đại biểu chính thức của Hội nghị đã hiện diện đông đủ trước giờ khai mạc.
          Hội nghị vô cùng phước duyên được cung đón Hòa thượng Thích Trí Hải, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Trụ trì Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang; HT Thích Thiện Tấn Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; HT Thích Chánh Huyền Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN Tỉnh  Quảng Trị, chứng minh BTS GHPG huyện Triệu Phong ; Thượng tọa Thích Quảng Thiện Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Chư Tôn Đại đức Tăng, Ni Thường Trực Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo tỉnh và các huyện, thành phố thuộc tỉnh quang lâm chứng minh.
          Hội nghị vinh dự đón tiếp Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn-Huỳnh Ngọc Lâm Phó trưởng ban Hương dẫn Trung ương PB GĐPT Việt Nam cùng phái đoàn BHD TƯ PB GĐPTVN; BHD PB GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế; tỉnh Quảng Bình và Thành phố Đà Nẵng; Chư vị cư sĩ Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị.
          Về phía Lãnh đạo Chính quyền và Mặt trận các cấp, Hội nghị vinh dự đón tiếp ông Phạm Vĩnh PCT UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Trí Ban Phó ban Tôn giáo tỉnh; bà Nguyễn Thị Hằng PCT UBMTTQVN huyện Triệu Phong; ông Lê Văn Đông PCT UBND thị trấn Aí Tử cùng quý vị trong phái đoàn UBMTTQVN và các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Quảng Trị; huyện Triệu Phong và thị trấn Aí Tử.
         Hội nghị đã tôn cử: Huynh trưởng cấp Dũng Huỳnh Ngọc Lâm PTB HD PB GĐPT TƯ; Huynh trưởng cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền PTBTT kiêm Chánh thư ký; Huynh trưởng cấp Tấn Lê Thị Diệu Tha PTB HD; Huynh trưởng Hoàng Công Hiền PTB HD kiêm UV Nghiên huấn; Huynh trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận PTB HD kiêm UV Nội vụ BHD PB GĐPT tỉnh Quảng Trị; Anh Lê Văn Thảo Trưởng ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh Quảng Trị chủ tọa và điều hành Hội nghị.

Cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm chứng minh Hội nghị

Lễ Phật

Chào Quốc kỳ- Đạo Kỳ

Lễ đoàn

Dâng hoa

HTr Nguyễn Nhân Dũng, MC điều hành buổi lễ

             Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt đoàn Chủ tọa và Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh Quảng Trị, Huynh trưởng Hoàng Thúc Quyền đã bày tỏ lời chào mừng trân trọng và cung kính niệm ân chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng như các huyện, thành phố trong tỉnh đã luôn quan tâm dìu dắt, giúp đở, tạo mọi thuận duyên cho các hoạt động của GĐPT tỉnh nhà. Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát và sự giúp đở tận tình của Ban Hướng dẫn Trung ương; sự gắn kết thân ái và những tình cảm thắm thiết mà BHD GĐPT các tỉnh, thành phố đã dành cho GĐPT Quảng Trị. Bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Lãnh đạo Chính quyền, Mặt trận, các cơ quan ban ngành các cấp đã luôn quan tâm giúp đở, tạo điều kiện cho các hoạt động của GĐPT được hanh thông và thuận lợi. Qua lời phát biểu khai mạc, một lần nữa Anh đã khẵng định vai trò và tính ưu việt của GĐPT trong việc giáo dục Thanh- Thiếu Đồng niên Phật giáo gần 80 năm qua cũng như hiện nay và sau này. Mặc dầu, vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém do hoàn cảnh khách quan, chủ quan mà trong Hội nghị hôm nay cần phải thẳng thắn nhìn nhận để rút ra bài học kinh nghiệm, sửa chữa, uốn nắn.Xây dựng đề án hoạt động cho nhiệm kỳ tới sát thực, khả thi, hiệu quả nhằm đẩy mạnh sinh hoạt, tu học, tổ chức các hoạt động Phật sự đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, xây dựng và phát triễn GĐPT tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

HTr Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng ban Thường trực BHD phát biểu khai mạc Hội nghị

              Thay mặt BHD PB GĐPT Quảng Trị, Huynh trưởng Hồ Sĩ Quận báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2016 và đề án hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 của GĐPT tỉnh Quảng Trị. Bản báo cáo tổng kết Phật sự đã nêu lên những thành quả nỗi bật trong sinh hoạt , tu học, huấn luyện và các mặt công tác Phật sự của GĐPT tỉnh nhà trong 5 năm qua. Đồng thời cũng đã chỉ rỏ những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến tình trạng suy sút, yếu kém ở một số đơn vị và một số mặt hoạt động chung của GĐPT. Đặc biệt nhấn mạnh đén sự sa sút tinh thần, ý chí, thiếu quan tâm đến việc tu dưỡng đạo đức, phẩm hạnh, trau dồi kiến thức, năng lực của một bộ phận Huynh trưởng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy danh của tổ chức và sự thăng tiến của GDPT. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu Phật sự trong giai đoạn tới nhằm xây dựng và phát triễn GĐPT  tỉnh nhà ngày càng thăng tiến. Đề án hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra những giải pháp khả thi và chương trình hành động cụ thể theo từng khung thời gian cho các hoạt động chung của GĐPT toàn tinh cũng như hoạt động của các ban chuyên môn và các ngành trong 5 năm tới.

             Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và đề án hoạt động nhiêm kỳ tới của ngành Bảo trợ GĐPT tỉnh do đạo hửu Trịnh Đình Song PTB BT GĐPT tỉnh trình bày. Qua đây, ghi nhận sự cố gắng nổ lực và những đóng góp thiết thực của ngành Bảo trợ cho hoạt động của GĐPT tỉnh nhà.

HTr Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng BHD báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2012-2016 và đề án hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 

Đạo hửu Trịnh Đình Song, báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và đề án hoạt động nhiêm kỳ tới của ngành Bảo trợ

           Với lòng thương mến và sự tin yêu đối với tổ chức GĐPT, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban đạo từ tán dương những thành tựu trong sinh hoạt, tu học và những đống gop xứng đáng của GĐPT Quảng Trị trong các Phật sự chung của Giáo hội. Khuyến tấn tinh thần Huynh trưởng , đoàn sinh tinh tấn nỗ lực hơn nữa để xây dựng GĐPT tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một đơn vị GĐPT cấp tỉnh vốn có truyền thống kiên trung, sinh hoạt nề nếp và có số lượng đông đảo nhất, nhì so với các tỉnh, thành bạn trong cả nước.

          Thay mặt BHD TƯ GĐPTVN, Huynh trưởng cấp Dũng Huỳnh Ngọc Lâm PTB HD đã phát biểu khen ngợi những thành quả to lớn mà GĐPT Quảng Trị đã đạt được trong nhiều năm qua, ghi nhận những đóng góp tích cực và đầy trách nhiệm của GDPT Quảng Trị đối với sự phát triễn chung của GĐPT cả nước. Đồng thời trao gửi những tâm tư, tình cảm sự mong muồn và kỳ vọng của BHD TƯ cũng như cá nhân Anh đến sự thăng tiến vững mạnh của GĐPT Quảng Trị trong thời gian tới.

           Tại Hội nghị, ông Phạm Vĩnh PCT UBMTQTVN tỉnh cũng đã có lời phát biểu chân tình, cởi mở ghi nhận những đóng góp to lớn của GHPGVN tỉnh Quảng Trị,trong đó có tổ chức GĐPT, góp phần vào công việc an sinh xã hội, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng văn minh, giàu đẹp.

          Ghi nhận những đóng góp công sức, tinh thần, trí tuệ vào việc thực hiện các Phật sự chung của Giáo hội và xây dựng tổ chức GĐPT. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã trao tặng “Bằng Tuyên dương công đức” cho 10 đơn vị GĐPT, 14 Huynh trưởng, 3 tập thể  và 4 cá nhân ngành Bảo trợ GĐPT đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012-2016.

           Trong tinh thàn đoàn kết, nhất trí, dân chủ Hội nghị đã biểu quyết tán thành danh sách tiến cử BHD PB GĐPT tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 33 thành viên đảm trách 37 chức danh (trong đó có 4 chức danh kiêm nhiệm), Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Hướng Lê Bá Chí được tái suy cử chức danh Trưởng ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh. Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua “Nghị quyết Hội nghị Huynh trưởng và Bảo trợ GĐPT Quảng Trị Nhiệm kỳ 2017-2022” làm cơ sở và tiêu chí căn bản cho mọi hoạt động của GĐPT Quảng Trị trong 5 năm tới.

          Hội nghị thành công viên mãn, bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong niềm hoan hỷ, phấn khởi, tin tưởng vào những bước tiến vững mạnh trên con đường lý tưởng phụng đạo, xây đời  của GĐPT tỉnh nhà trong thời gian tới.

Đại Đức Thích Đạo Không, Phó Thư Ký BTS công bố quyết định Tặng Bằng tuyên dương công đức

Hòa Thượng Trưởng BTS Tỉnh trao bằng tuyên dương cho tập thể và cá nhân suất xắc cấp Tỉnh

Hòa Thượng Thích Trí Hải trao bằng tuyên dương cho các đơn vị suất xắc cấp Huyện

Trao băng tuyên dương cho các cá nhân suất xắc cấp Huyện

HTr ủy viên Nội vụ thông qua nhân sự BHD nhiệm kỳ mới

Thượng Tọa Thích Quảng Thiện, Trưởng BHDPT Tỉnh lấy biểu quyết nhân sự BDH Tỉnh

BHD Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ

HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền, Tân Phó Trưởng ban Thường trực BHD nhiệm kỳ 2017 – 2022 phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tọa Trưởng BHDPT tặng hoa chúc mừng

Huynh trưởng Thị Sơn-Huỳnh Ngọc Lâm Phó trưởng ban Hương dẫn Trung ương PB GĐPT Việt Nam ban huấn từ

Ông Phạm Vĩnh PCT UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị, phát biểu

Hòa Thượng Chứng minh ban đạo từ

 

HTr Nguyễn Văn Thao, Thư ký hội nghị thông qua nghị quyết

Thượng Tọa Thích Quảng Thiện lấy biểu quyết nghị quyết

HTr Hoàng Công Hiền thay mặt BDH phát biểu cảm tạ

Lễ hồi hướng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.