GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi dự Lễ tưởng niệm Cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám (người sáng lập GĐPT VN)

1) Anh Tâm Giới – Phan Ngọc Thảo – Phó,Trưởng phân BHD GĐPT . TW – Trưởng Phân BHD.GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi. 2) Chị Diệu Hồng – đặng Thị Cẩm Quỳ – Phó Phân BHD.GĐPT Quảng Ngãi 3) Anh Tâm Trí – trương Chư – Ủy viên từ thiện xã hội Phân BHD.GĐPT Quảng Ngãi 4) Anh Tâm Dũng – Nguyễn Việt Cường – Ủy viên nội vụ Phân BHD.GĐPT Quảng Ngãi 5) Anh Tâm Minh – phạm Ngọc Quang- Ủy viên nghiêm huấn Phân BHD.GĐPT Quảng Ngãi – Gia Trưởng GĐPT Ngọc Quảng 6) Anh Giác Chính – Nguyễn Thành Liêm – Chánh thư ký Phân BHD.GĐPT Quảng Ngãi. 7) Anh Tâm Thường – Trần Khanh – Ủy viên Phân BHD tại Huyện Bình Sơn Quảng Ngãi 8) Anh Giác Hoa – Võ Tấn long – Gia Trưởng GĐPT Tịnh Nghiêm. Quảng Ngãi Đoàn đã khởi hành tại Chùa Pháp Hóa Quảng Ngãi lúc 5 giờ 30 phút sáng đến Chùa Pháp Hoa – Vĩnh Điện – Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam 8 giờ 30 phút để dự lễ

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thắm tình Đạo vị.Đến dự buổi lễ có các Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni từ Trung Ương đến địa phương các Anh, Chị Phân BHD.GĐPT Trung Ương và các GĐPT bạn như: Kom Tum, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị… Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhanh trong buổi lễ:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.