GĐPT Thành phố Quảng Ngãi tổ chức sinh hoạt giao lưu lần thứ V tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Quảng

 
 
Sau phần Lễ Phật – Tọa Thiền – Chào cờ đoàn, Ban tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu vinh dự đón tiếp Ni trưởng trụ trì Tịnh Xá chứng minh và ban đạo từ, trong đó Ni trưởng tán dương việc làm của Ban đại diện GĐPT Thành phố đã có sáng kiến tổ chức sinh hoạt giao lưu và đã duy trì được lần thứ V (mỗi đơn vị đã tổ chức một lần), qua 5 lần tổ chức GĐPT Thành phố nên tổng kết và rút kinh nghiệm để những lần tổ chức sinh hoạt giao lưu tiếp theo sẽ trở thành một sân chơi bổ ích, giúp các em nâng cao về Phật Pháp, kiến thức xã hội và hoạt động thanh niên. Đáp từ của Ni trưởng, HTr Diệu Lộc, Ủy viên đại diện thay mặt Huynh trưởng và đoàn sinh cảm ơn đạo từ của Ni trưởng trụ trì, báo cáo những thành tựu của GĐPT Thành phố trong thời gian qua và “Y giáo phụng hành”.
 
Đi vào phần nội dung buổi giao lưu, HTr Thiện Quang, thư ký ban đại diện triển khai điều lệ của các chương trình giao lưu theo thứ tự:
 
1/ Giao lưu Phật pháp gồm 20 câu hỏi, các đơn vị được bốc thăm thứ tự trả lời, trả lời đúng đơn vị được 5 điểm, trả lời không được 4 đơn vị còn lại được trả lời, trả lời đúng được 3 điểm, nếu trả lời chưa đúng thì 3 đơn vị còn lại được trả lời, trả lời đúng được 2 điểm. Nếu sau 3 lần 3 đơn vị chưa trả lời đúng thì Huynh trưởng của đơn vị trả lời, huynh trưởng trả lời đúng được cộng vào cho đơn vị ấy 1 điểm.
2/ Thi đoán ô chữ gồm 10 câu hỏi, được thực hiện như phần giao lưu Phật pháp. Trả lời đúng mã khóa đoán ô chữ được cộng 5 điểm.
 
Những nội dung trên do HTr cấp Tấn Tâm Minh – ủy viên Nghiên huấn BHD Phân ban GĐPT Quảng Ngãi biên soạn. Cuộc giao lưu đã diễn ra hồi họp, sôi nổi, hấp dẫn và nhất là giúp cho các đoàn sinh biết thêm được nhiều điều bổ ích.
 
Trước khi Dây thân ái kết thúc buổi sinh hoạt giao lưu, Ban tổ chức đã mời huynh trưởng Diệu Tiển – Tưởng ban Giám khảo lên công bố kết quả cuộc giao lưu và Ban tổ chức trao quà lưu niệm cho các đơn vị, trao giải nhất cho đơn vị GĐPT Chơn Tuệ. Đại diện GĐPT Ngọc Quảng đã trao cờ đăng cai cho Ủy viên đại diện GĐPT Thành phố.
 
Được biết buổi sinh họat giao lưu lần thứ VI sẽ được tổ chức vào tháng 6/2011 do GĐPT Chơn Tuệ đăng cai, trong tháng 5 GĐPT Thành phố sẽ tổ chức cho 5 đơn vị đi dã ngoại.
 
 
 
Họp ban giám khảo
 
 
 
Lễ Phật – tọa thiền
 
 
 
Chào cờ
 
 
 
Lời Đạo từ của Ni trưởng
 
 
 
Lời cảm tạ của ủy viên đại diện
 
 
 
Bốc thăm thứ tự thi
 
 
 
BTC phổ biến điều lệ
 
 
 
Các đội thi
 
 
 
Công bố kết quả
 
 
 
Trao giải thường
 
 
 
 
Trao cờ
 
 
 
Dây thân ái
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.