GĐPT Phú Yên tổ chức Hội thảo chuyên đề về ngành Thanh

Hội thảo diễn ra dưới sự chứng minh của chư tôn đức:

– Hòa thượng Thích Tịnh Mãn – UV Ban Trị sự, Chánh Đại diện PG Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
– Đại Đức Thích Quảng  Tế, Trưởng Ban HDPT tỉnh Phú Yên, Phó Ban Đại diện PG TP Tuy Hòa.
– Đại Đức Thích Quảng Thứ, UVBTS Tỉnh Hội PGPY, Phó Ban Đại diện PG huyện Đồng Xuân.

Về phía Phân ban GĐPT có: HTr cấp Tấn Đồng Thiện Nguyễn Thượng Hiền – UV PBHD GĐPT TW, Trưởng PBHD GĐPT Phú Yên. Các anh  chị Huynh trưởng UV PBHD GĐPT Phú Yên, và hơn 250 Huynh trưởng đại biểu gồm: Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, Thư ký, Huynh trưởng các đoàn ngành Thanh và các thành viên ngành Thanh đang sinh hoạt tại các đơn vị trên toàn tỉnh.

Huynh trưởng cấp Tấn Đồng Thiện Nguyễn Thượng Hiền; Huynh trưởng cấp Tín Tâm Hỷ Nguyễn Xuân Tiến; Huynh trưởng cấp Tín: Nguyên Thành Võ Thị Tâm làm chủ tọa đàm.

Trong lời phát biểu khai mạc, Huynh trưởng Đồng Thiện Nguyễn Thượng Hiền cho biế nguyên nhân và mục đích buổi hội thảo là nhằm trao đổi những thuận lợi cũng như khó khăn trong quá trình thành lập và phát triển ngành Thanh tại các đơn vị, đồng thời cùng nhau thảo luận đưa ra những biện pháp tốt nhất áp dụng cho việc sinh hoạt tu học và ổn định ngành Thanh.

Hội thảo được nghe 7 bài tham luận của các đơn vị đến từ Thành phố, huyện, thị với những nội dung thiết thực, định hướng được chương trình hành động cho các đơn vị trong việc tổ chức tu học, sinh hoạt, duy trì phát triễn ngành Thanh.

Hội thảo lần này kết thúc trong tinh thần Lục hòa, thân ái và được toàn thể hội thảo viên góp ý sôi nổi, kết quả được đánh giá khả quan và có nhiều điều áp dụng thực tế cho các đơn vị trong địa bàn tỉnh.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.