Danh sách 98 thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ VI – Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ban Thường trực Hội đồng Chứng Minh: HT. Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ, HT. Thích Trí Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, HT. Thích Minh Châu – Phó Pháp chủ, HT. Danh Nhưỡng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, HT. Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký, HT. Kim Minh – Phó Pháp chủ, HT. Dương Nhơn – Phó Pháp chủ, HT. Thích Hiển Pháp – Phó Pháp chủ, HT. Thích Thanh Chỉnh – Phó Thư ký, HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký, HT. Thích Thiện Bình – Phó Thư ký, Thích Giác Nhường – Ủy viên Giám luật.

HT. Thích Phổ Tuệ (Hà Tây)

HT.Thích Trí Tịnh (TP. Hồ Chí Minh)

HT. Thích Minh Châu (TP.HCM)

HT. Thích Minh Minh Nhuận (TP.HCM)

HT. Thích Thiện Khải (Đồng Nai)

HT. Thích Thanh Chỉnh (Hà Nội)

HT. Thích Thanh Bích (Hà Tây)

HT. Thích Huệ Hải (TP.HCM)

HT. Thích Phước Thành (Bình Định)

HT. Thích Thanh Từ (Lâm Đồng)

HT. Thích Diệu Tâm (Đồng Nai)

HT. Thích Chánh Đạo (An Giang)

HT. Kim Minh (BR-VT)

HT. Thích Chí Tín (Khánh Hòa)

HT. Thích Chơn Ngộ (Quảng Nam)

HT. Danh Nhưỡng (Kiên Giang)

HT. Thích Đồng Huy (BR-VT)

HT. Thích Từ Nhơn (TP.HCM)

HT. Thích Đạt Pháp (Long An)

HT. Thích Hiển Tu (TP.HCM)

HT. Thích Khả Tấn (TT-Huế)

HT. Thích Đức Phương (TT-Huế)

HT. Thích Giác Ngộ (Gia Lai)

HT. Thích Đổng Quang (Gia Lai)

HT. Thích Huệ Thành (BR-VT)

HT. Thích Huệ Quang (Khánh Hòa)

HT. Thích Huyền Hy (Khánh Hòa)

HT. Thích Thiện Bình (Khánh Hòa)

HT. Thích Đạt Đồng (Long An)

HT. Thích Hóa Duyên (Long An)

HT. Thích Phát Huệ (Vĩnh Long)

HT. Thích Chơn Huệ (Tiền Giang)

HT. Thích Vĩnh Lưu (Phú Yên)

HT. Thích Tịnh Trí (Bình Thuận)

HT. Thích Duy Nhựt (TP.HCM)

HT. Thích Tắc Thành (TP.HCM)

HT. Thích Tâm Giác (TP.HCM)

HT. Thích Đức Nghiệp (TP.HCM)

HT. Thích Tắc An (TP.HCM)

HT. Thích Giác Thuận (Sóc Trăng)

HT. Trần Phiêng (Sóc Trăng)

HT. Thích Bảo An (Bình Định)

HT. Thích Mật Hạnh (Bình Định)

HT. Thích Giác Nhường (Cần Thơ)

HT. Thích Thanh Tứ (Hà Nội)

HT. Thích Minh Tâm (Nam Định)

HT. Thích Quảng Tuyên (Nam Định)

HT. Thích Nhật Tân (Nam Định)

HT. Thích Giác Hải (TP.HCM)

HT. Thích Hiển Pháp  (TP.HCM)

HT. Thích Thanh Dũng (Bắc Giang)

HT. Thích Tánh Hải (Lâm Đồng)

HT. Trần Dạnh (Trà Vinh)

HT. Thích Thiện Tâm (Đồng Tháp)

HT. Thích Giác Trang (TP.HCM)

HT. Thích Thanh Huấn (Hải Phòng)

HT. Thích Thanh Sam (Bắc Ninh)

HT. Thích Thanh Đàm (Ninh Bình)

HT. Thích Thanh Dục (Thái Bình)

HT. Thích Ninh Hùng (TP.HCM)

HT. Thích Viên Giác (TP.HCM)

HT. Thích Minh Tuấn (Đà Nẵng)

HT. Thích Viên Minh (Đà Nẵng)

HT. Thích Thiện Duyên (Quảng Nam)

HT. Thích Giác Lâm (Bình Định)

HT. Thích Trí Tâm (Khánh Hòa)

HT. Thích Giác Đức (Bến Tre)

HT. Thích Giác Phúc (TP.HCM)

HT. Thích Giác Tường (TP.HCM)

HT. Thích Thiện Hiệp (Đồng Tháp)

HT. Kim Sa Rinh (Vĩnh Long)

HT. Diệp Thương (Trà Vinh)

HT. Sơn khune (Trà Vinh)

HT. Thích Huệ Hành (Cần Thơ)

HT. Thích Thiện Trinh (An Giang)

HT. Thích Chí Đạt (An Giang)

HT. Thích Giác Hoàng (An Giang)

HT. Châu Trinh (An Giang)

HT. Châu Ty (An Giang)

HT. Thích Huệ Kỉnh (An Giang)

HT. Dương Nhơn (Sóc Trăng)

HT. Sơn Soul (Sóc Trăng)

HT. Danh Pol (Kiên Giang)

HT. Lý Liêu (Kiên Giang)

HT. Thích Huệ Thông (Bình Dương)

HT. Dương Dal (Sóc Trăng)

HT. Quách Mến (Sóc Trăng)

HT. Lý Thi (Sóc Trăng)

HT. Lâm So (Sóc Trăng)

HT. Thích Bửu Thông (Tiền Giang)

HT. Thích Nhuận Hiền (Tiền Giang)

HT. Thích Chánh Tâm (Tiền Giang)

HT. Thích Thiện An (Đồng Tháp)

HT. Thích Thiện Nhơn (Bình Định)

HT. Thích Giác Viên (Đà Nẵng)

HT. Thích Minh Chánh (Đồng Nai)

HT. Thích Nhuận Thanh (Bình Phước)

HT. Thích Chơn Phát (Quảng Nam)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.