Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Đà Nẵng ra thông báo về quản lý sinh hoạt GĐPT cơ sở

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP ĐÀ NẴNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              BAN TRỊ SỰ
  Vp: Chùa Pháp Lâm, 574 ÔIK ĐN                  Đà Nẵng ngày 14 tháng 02 năm 1012
        Số:  11/TB-BTS

                                         THÔNG BÁO
                 v/v quản lý sinh hoạt Gia đình Phật tử cơ sở

                   Kính gởi: -Phân Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng
                                       -Ban Đại diện Phật giáo các Quận Huyện,
                                       -Trú trì, Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng GĐPT các chùa cơ sở thuộc THPG thành phố Đà Nẵng
.


      Ban Trị sự THPG thành phố Đà Nẵng có nhận được văn thư của Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng số 19/BTG-NV ngày 09/02/2012 thông báo về việc một số cựu huynh trưởng GĐPT tại Đà Nẵng – do ông La Thành Tỵ, Lê Mai, Nguyễn Minh Châu,Nguyễn Công Hiến, Nguyễn Viết Ô Mai Luân và một số người khác đang hoạt động lén lút, trái pháp luật, không được các cấp GHPGVN và cơ quan chức năng của Nhà Nước công nhận về pháp nhân.

      Vào ngày 01 và 04 tháng 02 năm 2012, các cá nhân trên đã nhân danh “Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng” thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đến gặp Ban Dân vận Thành ủy và Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng để xin tổ chức “Đại hội Ban Huynh trưởng GĐPT Đà Nẵng”, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 02 năm 2012 tại chùa Quang Mình, quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng với khoảng 70 đại biểu gồm các Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT một số chùa tại Đà Nẵng tham dự.

     Trước tình hình trên, Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo tp Đà Nẵng thông báo đến Phân Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng, Ban Đại diện Phật giáo các Quận Huyện, Trú trì, Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng GĐPT tại các chùa thuộc Thành hội Phật giáo Đà Nẵng cần quan tâm quản lý, hướng dẫn GĐPT sở tại theo đúng Hiến Chương GHPTVN,  Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN, Nội quy GĐPT thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, các quy định của pháp luật Nhà Nước về hoạt dộng tôn giáo, tránh những hành vi gây mất đoàn kết nội bộ Phật giáo và gây mất an ninh trật tự xã hội, để tập trung cùng nhau quyết tâm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng lần thứ IV vào tháng 6 năm 2012 tới đây. Đặc biệt nhất là khuyến cáo các Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT cơ sở chỉ thực hiện theo mọi sự chỉ đạo của Ban Trị sự THPG tp. Đà Nẵng và Phân Ban GĐPT Đà Nẵng. Cảnh giác, không liên hệ, tham gia cái gọi là “Ban Hướng dẫn GĐPT Đà Nẵng”, “Đại hội Ban Huynh trưởng GĐPT Đà Nẵng” phi pháp mà Ban Trị sự Thành hội và các cơ quan Nhà Nước nhận định là “không loại trừ khả năng sẽ có một số cựu huynh trưởng GĐPT Đà Nẵng hiện không sinh hoạt trong GHPGVN nói trên lén lút tổ chức tại một nơi nào đó”.

     Thể hiện tình thần “Đoàn kết Hòa hợp, Trưởng dưỡng Đạo tâm, Trang nghiêm Giáo hội”, kính mong quý vị thực hiện tốt thông báo này./.

 

Nơi nhận

 

-Như trên                                                                        TM. BAN TRỊ SỰ
-UBND, UBMTTQVN tp Đà Nẵng                                KT. TRƯỞNG BAN
-Ban Tôn giáo  tp Đà Nẵng                                       PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
-Phòng ANXH – Công An tp Đà Nẵng                                                                              
-Phòng Nội vụ các quận huyện                                   (Đã ký  và đóng dấu)
                        “để kính tường”                       Thượng tọa THÍCH THIỆN NGUYỆN
-Lưu VP

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.