BAN HƯỚNG DẪN PB GĐPT QUẢNG TRỊ HỌP CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC.

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Phó trưởng ban Thường trực, Chánh Thư ký BHD đã đến dự và trực tiếp điều hành phiên họp. Phiên họp tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

-Thảo luận, đóng góp ý kiến đề nghị chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nội quy Gia Đình Phật tử và Nội quy Huynh trưởng hiện hành. Về phần này, Huynh trưởng Hồ Sĩ Quận, Phó trưởng ban kiêm UV Nội vụ BHD trình bày bản tổng hợp Ý kiến của Huynh trưởng trong toàn tỉnh đã được Ban Điều hành GĐPT các huyện, thị xã, thành phố tập hợp bước một, gửi về Ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh. Tại phiên họp, các thành viên BHD đã dành nhiều thời gian bàn thảo, phân tích và đề xuất nhiều ý kiến xác đáng và thiết thực, đề nghị Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng toàn quốc lần thứ 12 điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để Nội quy GĐPT và Nội quy Huynh trưởng được hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

_-  Cử Đoàn Đại biểu Huynh trưởng GĐPT tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị: Theo phân bố của BHD GĐPT TW, GĐPT Quảng Trị đã công cử Đoàn Đại biểu gồm 45 Huynh trưởng, là các Huynh trưởng  thành viên BHD PB GĐPT tỉnh, và một số Huynh trưởng đại diện cho GĐPT các huyện, Khu vực thị xã, Thành phố trong tỉnh do Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Gio- Hoàng Viễn UV Tổ kiểm BHD làm trưởng đoàn. ( GĐPT Quảng Trị có 6 Huynh trưởng là thành viên đương nhiệm BHD TW, là Đại biểu đương nhiên của Hội nghị, không lập danh sách trong Đoàn Đại biểu Quảng Trị).

Phiên họp đã kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày với quyết tâm đem hết tinh thần, trí tuệ để góp phần cho Hội nghi lần thứ 12 GĐPT Việt Nam thành công tốt đẹp.

IMG 4547

IMG 4549

IMG 4551

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.