Ban Hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng trao chứng chỉ trúng cách huynh trưởng

HTr cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm – Trưởng ban hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng cùng các anh chị trong thường trực, các anh chị ban viện và các trại sinh trúng cách trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang 2017 tổ chức tại chùa Pháp Lâm và chùa An Sơn đã tham dự buổi lễ.
Có 49 Huynh trưởng trại sinh Lộc Uyển, 53 Huynh trưởng trại sinh A Dục và 26 Huynh trưởng trại sinh Huyền Trang sau khi tham dự trại được Ban huynh trưởng GĐPT cơ sở nhận xét tham gia sinh hoạt thường xuyên, đề nghị Ban hướng dẫn trao chứng chỉ trong buổi lễ. Đặc biệt trong số các trại sinh có 1 trại sinh Lộc Uyển và 1 trại sinh A Dục được Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Nam giới thiệu theo học các bậc học và trúng cách trại huấn luyện; 1 trại sinh Huyền Trang được BHD GĐPT tp Hồ Chí Minh giới thiệu tham dự trại huấn luyện.
Phát biểu tại buổi trao chứng chỉ, HTr cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã tán dương tinh thần của các anh chị Huynh trưởng đồng thời mong muốn các anh chị đem những kiến thức đã học để xây dựng phát triển tổ chức.

traocc2018 (1)

 

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

traocc2018 (1)

 

traocc2018 (1)

 

traocc2018 (1)
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.