GĐPT Đà Nẵng tổ chức húy kỵ Bác Tâm Minh Lê Đình Thám và hiệp kỵ

HT. Thích Thiện Toàn – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN Tp Đà Nẵng cùng Chư Đại đức Tăng đã quang lâm chứng minh và tiến hành nghi lễ.
HTr cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm – Trưởng BHD PB GĐPT Đà Nẵng cùng các anh chị HTr BHD PB GĐPT Đà Nẵng, đoàn huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Đà Nẵng; Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT Đà Nẵng đã về tham dự lễ húy kỵ với tấm lòng thành kính tưởng nhớ về công lao sáng lập GĐPT Việt Nam của Bác Tâm Minh, tưởng niệm về các anh chị em áo Lam đã quá vãng.

 

 

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

hiệp kỵ (1)

 

hiệp kỵ (1)

 

hiệp kỵ (1)
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.