GÓC VƯỜN LAM TU TẬP TỰ THÂN VẤN ĐỀ CẤP BÁCH Tâm Giới PHAN NGỌC THẢO

Nhưng chất lượng tu học của quần chúng phật tử còn nhiều hạn chế.Chúng tôi rất tâm đắc với nội dung bài giảng của Hoà Thượng Thích Thanh Tữ (*)  chỉ ra “ Thái độ sai lầm của Phật tử Việt Nam hiện nay”

  1. Thái độ sai lầmcủa Phật tủ bình dân

a. Thiên về hình thức nghi lễ.
b. Tin Phật như vị Thánh
c. Tin Phật qua những hình thức tà giáo

     2. Thái độ sai lầm của giới trí thức nghiên cứu Phật
          a. Căn cứ lý nhân quả
          b. Căn cứ thuyết vô ngã,vô trước
          c. Xem  thường hình thức nghi lễ.

     3. Dung hợp  :  
        Cả (1) và (2)   là biên kiến                                                                                       
         Người học Phật hiện nay phải chăng cần theo con đường  TRUNG ĐẠO, dung hoà 2 thái độ trên  vận dụng lời dạy của chư tổ:
                    “tu mà không học là tu mù
                     học mà không tu là đãy sách “                                                                    
         Thật vậy  lộ trình tu học của người con Phật là GIỚI-ĐỊNH -TUỆ  được thể hiện bằng con đường 8 nhánh : BÁT CHÁNH ĐẠO :
        Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng (GIỚI)
        Chánh niệm,chánh định, chánh tinh tấn(ĐỊNH)
        Chánh kiến,chánh tư duy  (TUỆ)
        Việc tu tâm,dưỡng tánh của mỗi chúng ta hiện nay là việc cấp bách,việc tu tập tự thân  chính là thực hiện lời dạy của Đức Phật trước giây phút tịch diệt
 của Ngài:  Các đệ tử “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”
        II.VÌ SAO PHẢI TU TẬP TỰ THÂN
        Đức Phật khẳng định Ngài là vị Đạo Sư chỉ đường  cho chúng sanh  tự mình  bỏ bến mê sang bờ giác.. Nếu chúng ta  không tự mình  tu học, cùng nhau tu học  thì   quá muộn.  Nếu chỉ biết cầu xin, bái sám, tụng kinh mà không hành trì giới luât   thì lạc vào đường tà, sai với chánh Pháp, còn nếu chỉ tin vào luật nhân quả, nghiệp báo mà không thục hiện nghi lễ đúng pháp, không tụng kinh, thiền định  thì  làm sao cảm nhận được  điều bất khả tư nghì do hành trì mà có được.
              Đức Phật đã dạy:    “  Tự mình làm điều ác
Tự mình làm nhiểm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh,không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai  “
(Kinh Pháp cú  165- Thích Minh Châu dịch)
       Thật tuyệt vời ,  trong vòng lục đạo  con người được xếp thứ hai  nên Chư Phật mới dạy “ nhơn thân nan đắc, Phật pháp nan văn” (thân người khó được, Phật pháp khó nghe)
       Chúng ta có 2 điều may:

  • Thứ nhất làm được thân người
  • Thứ hai nghe được lời Phật dạy

        Điều kế tiếp  phải   tu  học  và hành trì giới luật  đúng pháp thì mới hy vọng thoát ra khỏi 3 cõi, 6 đường.
       III. VIỆC TU TẬP TỰ THÂN NHƯ THẾ NÀO
        Đối với cư sĩ Phật tử:
        – Thọ Tam quy, Ngũ giới,…, Thập thiên, Bồ tát giới.
        – Bíêt kính trọng Phật, Pháp ,Tăng, biết đọc nghi thức tụng niệm, nghi thức tịnh độ, cầu an, cầu siêu…., đọc thuộc chú đại bi, bát nhã….. tam tự quy, tứ hoằng thệ nguyện……
        – Ăn chay tối thiểu  2 ngày / tháng. hiểu ý nghĩa ăn chay(ăn chay 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày hoặc trường trai thì quá tốt nhưng không ngã mạn coi thường người khác)
        – Hiểu giáo lý cơ bản: Lược sử Đức Phật, Thập thiện, Tứ ân, Từ bi, Lục hòa Lục độ v.v…  (tuỳ theo trình độ, căn cơ và sở nguyện mà trì tụng, nghiên cứu)…
        Thực hành:
        – Dành 5-10 phút lễ Phật, hành thiền mỗi ngày.
        – Ăn nói hoà nhã, không chê người, khen mình, biết hổ thẹn khi làm việc sai, dự lễ sám hối tối 14, 30 AAL hàng tháng.
        – Tham dự tu bát quan trai (24h hoăc, 12h)  mỗi tháng (xin phân biệt vị bổn sư truyền giới và Vị bổn sư của muôn loài: ThichCa MâuNi)
        –  Không uống rươu,bia  say xỉn.
        – Ăn uống trên tinh thần tam tịnh nhuc. (không xúi giết, không nghe giết, không thấy giết) trừ trường hợp nghiệp sát.
        – Cúng dường đúng pháp, bố thí người nghèo trên tinh thần  cho đi là còn mãi.  (bố thí ba la mật) **
        – Nên chọn thời điểm thích hợp để thở trong tỉnh thức
“Thở vào,tâm tỉnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Phút giây đẹp tuyệt vời”
              Đối với huynh trưởng GĐPT:
         –  Người huynh trưởng chưa thọ cấp thì ít nhất phải thực hiện  như các vị cư sĩ tại gia  mới quy y Tam bảo đã đề cập ở trên.
         –  Năm điều luât của Huynh trưởng, Thanh, Thiếu là kim chỉ nam cho anh em nhà Lam chúng ta.
         –  Các huynh trưởng có cấp thì thực hiện theo qui định của cấp và bậc học (có ghi trong chương trình tu học và nội quy GĐPT )
         *Về ăn chay:  Cấp Tập, cấp Tín ít nhất tứ trai + và các ngày vía (Quán Thế Âm 19/2;19/6;19/9- Phật A Di Đà 17/11v.v…; Huynh trưởng đâ thọ Thập thiện: lục trai, Cấp Tấn, cấp Dũng  ít nhất  lục trai + các  ngày vía ( ai đã thọ Bồ tát giới  : thập trai, các tháng tự nguyện ăn chay hoặc trường trai)
         * Về tu học:  chuyên cần trong các khoá học  chỉ được dự trai tương ứng khi học viên có chứng chỉ quy định., tu bát quán trai ít nhất 3 kỳ trong năm,  bái sám tối 14, 30 ÂL tại chùa đang sinh hoạt hoặc ngôi chùa gần nhất.
          –  Huynh trưởng đã có hơi men thì tuyệt đối không  hướng dẫn các em bất kỳ việc gì.
          – Thân giáo là bài học không lời để giáo dục Đoàn sinh.
         Xin chú ý 4 điều không thể coi thường sau đây:

  1. Một vương tử bé.
  2. Một con rắn độc nhỏ
  3. Một đám lửa nhỏ
  4. Một tu sĩ trẻ.             (lời Phật dạy)

       IV . AI GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC TU TẬP TỰ THÂN
       Đưa ra tiêu đề trên có phần mâu thuẩn,  tuy nhiên góp ý đánh giá với thiện ý trong tinh thần lục hoà cộng trụ  thì nhất định sẽ giúp mỗi người tinh tấn hơn, an lạc hơn  vìhoà bình từ mỗi người góp phần cho nền hoà bình của cộng đồng và  nhân loại”
       Trước hết theo tiêu chí đã nêu bản thân tự đánh giá.
       Kinh Phạm Võng Bồ tát giới có ghi “.. nếu không có lòng sợ tội thì tâm lành khó nảy nở cho nên trong kinh có dạy: chớ  xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại, giọt nước dầu nhỏ mà lần đầy cả chum lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người thì muôn đời khó được lại”
       Mỗi người trong tập thể bằng tinh thần trách nhiệm cao và lòng bi mẫn  sẽ có sự góp ý chân thành nhât định   giúp việc đánh giá  đạt kêt quả mong muốn.
        V. THAY LỜI KẾT.
       Giáo lý Phật Đà mênh mông như đại dương ,sự hiểu biết của chúng ta như giọt nước. Việc học Phật, hành trì theo chư Phật ,chư Tổ dạy thì cả cuộc đời cũng chưa chắc ngộ cái lý vô thường, vô ngã, không….
       Nhưng không tu học và hành trì đúng pháp thì làm sao :   QUA BỜ BÊN KIA! (Đáo bỉ ngạn) 
        Một đièu chắc chắn là : người hành trì giới luật đúng pháp thì  sống thanh thản, tấm lòng rộng mở với mọi người  bằng nụ cười TỪ BI HỶ XẢ.             
                   Nam mô Công đức lâm Bồ tát
 
                                                           Cuôi tháng 3 –Gíap Ngọ
                                                       Thao.phanngoc@gmail com
 
 (*) Hoà Thượng là viện chủ thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt  
(xem toàn bài http://gdptdanang.vn/index.php/tai-li-u-tham-kh-o/28-thai-d-sai-l-m-c-a-ph-t-t-vi-t-nam-hi-n-t-i)  
hoặc tập Thông tin tu học  số 2 .2014  của GĐPT Quảng Ngãi)

(**)  cho mà không hề tính toán.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn giadinhphattu.vn là vi phạm bản quyền

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.