GĐPT DAKLAK LỄ RA MẮT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ DAKLAK NHIỆM KỲ 2012 – 2017

      
Đến chứng minh và tham dự lễ có Đại Đức Thích Tâm Định, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật Tử Trung Ương (BHDPT), Chánh Thư ký BHDPT tỉnh DakLak, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cư Mgar.

         Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh, Phó Ban Hướng dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương; huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Mãn Phan Văn Hội, Ủy viên BHDPB TW, Trưởng Phân ban GĐPT Dak Lak và hơn 150 huynh trưởng toàn tỉnh đã có mặt tham dự lễ.

          Sau phần nghi thức, Huynh trưởng cấp Tấn Nhuận Huyền Thẩm Lé, Phó Ban Thường trực BHD Phân ban đã phát biểu khai mạc,  anh nêu lên mục đích của nội quy Huynh trưởng là nhằm liên kết huynh trưởng thành một khối đoàn kết, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, quyết tâm tu học, khép mình vào kỷ cương, trau dồi thân giáo để hoàn thành sứ mệnh của người Huynh trưởng trong giai đoạn hiện tại, làm tấm gương cho đàn em noi theo.

         HTr cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh có bài phát biểu thăm hỏi, góp ý, nhắc nhở  anh chị HTr nhìn lại mình, nhìn lại bổn phận trách nhiệm đối với tổ chức GĐPT.

          Trong phần Đạo từ của Ban Hướng dẫn Phật tử, Đại Đức Thích Tâm Định  đã tán thán công đức đối với quý anh chị Huynh trưởng trong việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc và Phật giáo Việt Nam, thầy cũng nhắc nhở anh chị em huynh trưởng về bổn phận của người lãnh đạo thanh thiếu nhi Phật giáo trong xã hội ngày hôm nay là phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, sống đời sống lương thiện chân chính theo giáo lý của Phật đà để góp phần xây dựng Đạo pháp – Dân tộc xã hội.

          Danh sách nhân sự của Hội đồng Quản trị Huynh trưởng GĐPT DakLak  nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm có 9 thành viên như sau:

1) Chủ tịch:                    HTr cấp Dũng  Nguyên Mãn Phan Văn Hội
2) Phó CT:                     HTr cấp Tấn    Nhuận Huyền Thẩm Lé
3) Phó CT:                     HTr cấp Tấn    Chúc Tịch Hoàng Văn Hiếu
4) Phó CT:                     HTr cấp Tấn    Nguyên Thái Nguyễn Thị Khỏe
5) Thư Ký:                     HTr cấp Tín     Thiện Hảo Tạ Đông Triều
6) Thủ quỹ:                    HTr cấp Tập     Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
7) Ủy viên Nội vụ:          HTr cấp Tín     Thị Thiện Lê Văn Nhân
8) Ủy viên Tổ Kiểm:       HTr cấp Tín     Quảng Nguyện Phan Nhật Ánh
9) Ủy viên:                     HTr cấp Tín     Nguyên Thiên  Nguyễn Ngữ

dưới đây là một số hình ảnh trong lễ ra mắt

 

                                                                            
Tin, ảnh Thiện Hảo

              
                         Huynh trưởng cấp Tấn Nhuận Huyền Thẩm Lé phát biểu khai mạc

                            Huấn từ của Htr cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh

                            Đạo từ cuả Đại đức Thích Tâm Định BHD PT
                                           Ra mắt Hội đồng Quản trị Huynh trưởng 

 

 
Quang cảnh buổi lễ ra mắt

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.