Nghị quyết Hội nghị đại biểu huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 11

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HUYNH TRƯỞNG

GĐPT VIỆT NAM LẦN THỨ 11

Hôm nay, ngày 04 tháng 8 năm 2011, tại tổ đình Từ Đàm thành phố Huế, Hội nghị đại biểu huynh trưởng GĐPT lần thứ 11 gồm có 403 đại biểu của 26/30 đơn vị tỉnh  thành trên cả nước sau 3 ngày làm việc của 3 nhóm nội dung Tu chỉnh Nội quy, San định Quy chế và Định hướng đổi mới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, ý thức được trách nhiệm của người huynh trưởng tham dự hội nghị đối với sự phát triển lâu dài và bền vững của Gia đình Phật tử, các đại biểu đã nêu lên nhiều ý kiến đóng góp cụ thể vào 3 nội dung trong ngày 02 tháng 8 năm  2011 theo biên bản làm việc của các nhóm cũng như những ý kiến bổ sung tại phiên họp khoáng đại ngày 3 tháng 8 năm 2011.

Hội nghị thống nhất giao cho Phân Ban Trung ương căn cứ vào biên bản làm việc của các nhóm cũng như những ý kiến được bổ sung để hoàn thành các văn bản pháp quy của Gia đình Phật tử gồm Nội quy Gia đình Phật tử, Quy chế Huynh trưởng cũng như các văn bản hướng dẫn, giải thích việc thực hiện nội quy, quy chế  nhằm ổn định sinh hoạt, thống nhất ý chí, thống nhất tổ chức, thực hiện đổi mới để đưa Gia đình Phật tử Việt Nam thăng tiến trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1.     Nội quy cần nêu lên tính tự chủ của GĐPT trong lòng Giáo hội và là một bộ phận nòng cốt của Giáo hội trong việc hướng dẫn, giáo dục và quản lý sinh hoạt tu học của thanh thiếu đồng niên tại các cơ sở Giáo hội

2.     Quy chế Huynh trưởng cần xây dựng hình ảnh của người huynh trưởng mẫu mực với các giá trị truyền thống nhưng vẫn phù hợp với yêu cầu thời đại

3.     Các văn bản hướng dẫn, giải thích cần rõ ràng, cụ thể và có xem xét đến các yếu tố vùng miền nhằm tạo điều kiện thích hợp trong việc sinh hoạt và phát triển GĐPT.

4.     Việc đổi mới là yếu tố quyết định đối với sự tồn tại của GĐPT, Hội nghị thống nhất mỗi huynh trưởng đều phải có trách nhiệm tự làm mới mình, làm mới đơn vị thông qua các hình thức sinh hoạt, tu học phù hợp hơn với tâm sinh lý đoàn sinh trong thời đại mới nhưng cần phải giữ gìn bản sắc của GĐPT Việt Nam và không trái Nội Quy GĐPT  cũng như Quy Chế huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

5.     Hội nghị đã nhất trí cao trong quá trình đổi mới, lấy lực lượng huynh trưởng trẻ làm nòng cốt.

 Hội nghị cũng đề nghị Phân Ban GĐPT Trung ương hoàn thiện các văn kiện trên trong thời gian sớm nhất để đệ trình Hội đồng Trị sự xem xét phê chuẩn.

 

Từ Đàm-Huế, ngày 04 tháng 8 năm 2011

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.