Ban lễ tang cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

CHỨNG MINH

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó Pháp chủ  Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP

Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng THÍCH TỪ NHƠN

Thành viên Hội đồng Chứng minh,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS.GHPGVN

Hòa thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG

Thành viên Hội đồng Chứng minh,

Phó Chủ tịch HĐTS/GHPGVN

Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN

 

TRƯỞNG BAN:

Hòa Thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh.

PHÓ BAN

– HT. THÍCH THIỆN NHƠN:   

– Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS/GHPGVN

– HT. THÍCH THIỆN TÁNH:    

– Ủy viên Kiểm soát HĐTS/GHPGVN

– Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự THPG/TP. HCM

– HT. THÍCH GIÁC TOÀN:      

– Phó Chủ tịch HĐTS/GHPGVN

– Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương GHPGVN

– TT. THÍCH THANH NHIỄU

– Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

– HT. THÍCH THIỆN PHÁP:    

– Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

– HT. THÍCH TRUNG HẬU:     

– Trưởng ban Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

– Phó Tổng biên tập tạp chí Văn hoá Phật giáo

– Cư sĩ TỐNG HỒ CẦM:          

– Ủy viên  Kiểm soát HĐTS/GHPGVN

– Cư sĩ NGUYỄN THẮNG NHU:

– Ủy viên Hội đồng Trị sự

– Trưởng Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử TW.GHPGVN.

– Cư sĩ TRẦN TUẤN MẪN:        

– Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự

– Phó Tổng biên tập tạp chí Văn hoá Phật giáo

– Thư ký Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.ỦY VIÊN

– TT,THÍCH HUỆ TRÍ:       

– Ủy viên Pháp chế Ban Thường trực HĐTS

– Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN

– TT. THÍCH ĐẠT ĐẠO:     

– UV. Thường trực HĐTS

– Phó ban Thường trực BHD Phật tử Trung ương GHPGVN

– TT. THÍCH MINH HIỀN

– Ủy viên Hội đồng Trị sự

– Phó ban Văn hóa Trung ương GHPG.

– TT. THÍCH HẢI ẤN:       

– Ủy viên Hội đồng Trị sự

– Phó ban Văn hóa Trung ương GHPG.


– TT. THÍCH THIỆN BẢO:

– Ủy viên Hội đồng Trị sự,

– Phó ban Văn hóa Trung ương GHPG.

– Đại diện thân quyến:

    * Bà Quả phụ VÕ ĐÌNH CƯỜNG nhũ danh NGUYỄN THỊ CAM

    * Trưởng Nam: VÕ ĐÌNH THITHƯ KÝ

– Cư sĩ Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU:

Phó Thư ký kiêm CVP. BHD Phật tử TW GHPGVN.

Phó Phân ban Thường trực Phân BHD/GĐPT Trung ương GHPGVN.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.