Chương trình tu học Huynh trưởng: Bậc Định (3 năm)

A. Phật pháp – Tinh thần – Lịch sử

1. Cuộc đời và sự nghiệp của Tam tạng Pháp sư Huyền Trang

2. Lịch sử Phật giáo Việt Nam (cận đại, hiện đại).

    2.1. Từ Ngài Liễu Quán đến thập niên 1930 (bao gồm phong trào
chấn hưng Phật giáo và ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Thái Hư Đại Sư).

    2.2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay (tổng quan) từ 1930 đến 1975 (bao gồm chư tăng lãnh đạo).

3. Bát quan trai giới (Giới – Định – Tuệ)

4. Tứ thánh đế

5. Tứ niệm xứ

6. Bát thánh đạo

7. Văn huệ – Tư huệ – Tu huệ

8. Ngũ uẩn

9. Lục độ

B. Hiểu biết về tổ chức Gia đình Phật tử và Giáo hội Phật giáo Việt Nam

1. Lịch sử GĐPT tỉnh, thành

2. Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và Các Ban, Ngành, Viện

3. Nội quy Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự GHPG tỉnh thành

4. Huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT hy sinh bảo vệ Đạo pháp – Dân tộc

5. Nắm vững kiến thức và nội dung chương trình tu học bậc Tung bay ngành Đồng và bậc Trung, Chánh thiện thuộc ngành Thiếu.

C. Kiến thức tổng quát và khả năng chuyên môn

1. Tinh thần trách nhiệm

2. Phê bình – Kiểm thảo

3. Cách thức tổ chức khóa hội thảo

4. Soạn và dẫn chương trình một lễ lớn của GĐPT

5. Phòng cháy – chữa cháy

6. Giáo dục y tế cộng đồng, hiến máu tình nguyện

7. Hiểu biết về đại dịch HIV/AIDS

8. Hôn nhân và hạnh phúc gia đình

9. Vẽ mẫu cổng trại, trại sàn…

10. Thiết kế xe hoa, thuyền hoa, các kiểu lồng đèn

D. Tu tập tự thân

Ngoài 9 điều đã tu tập ở bậc Trì, hãy tinh tấn thêm 5 điều ở bậc Định.

1. Ăn chay ít nhất 6 ngày/tháng và các ngày vía Phật – Bồ Tát

2. Thọ bát quan trai định kỳ

3. Thuộc nghi thức tụng niệm tịnh độ cầu an, cầu siêu, sám hối của cư sĩ

4. Thực hiện đạo đức Phật giáo trong nghề nghiệp

5. Áp dụng tinh thần Tứ nhiếp pháp vào nếp sống gia đình, cộng đồng.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.