CHÂM NGÔN – ĐIỀU LUẬT – KHẨU HIỆU CỦA NGÀNH (Bậc Chân Cừng}

CHÂM NGÔN –  ĐIỀU LUẬT – KHẨU HIỆU CỦA NGÀNH
(3 tiết)

 

A. CHÂM NGÔN (tiết 1)

 

I/ MỤC ĐÍCH:
Giúp các em hiểu được, thuộc và thực hành Châm ngôn của Đoàn.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

HÒA – TIN – VUI

1/ Ý nghĩa của Hòa – Tin – Vui:

  • Hòa là hòa đồng, chan hòa.

Em luôn sống hòa đồng giản dị, bình đẳng với mọi người,không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, không ganh tỵ bạn bè, dối trá người lớn.

  • Tin là niềm tin, tin tưởng.

Em luôn tin tưởng vào lý tưởng của GĐPT vì ở đó em có được anh chị trưởng dạy bảo, yêu thương để em trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Em luôn tin tưởng vào giáo lý của Đức Phật vì đó là ngọn đuốc để dẫn đường cho chúng sanh thoát khỏi bể khổ trầm luân.

  • Vui là niềm vui

Em luôn đem lại niềm vui cho cha mẹ, anh chị bằng những việc làm như:

Học tập tốt chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ, anh chị, gần gũi bạn bè, yêu thương giúp đỡ nhau để luôn có niềm vui

2/ Đặc tính của Hòa – Tin – Vui:
là rút gọn của 3 cập từ Hòa thuận, Tin yêu, Vui vẻ

III/ CÂU HỎI:

Em hiểu hòa thuận, tin yêu, vui vẻ là như thế nào?

Lưu ý:
Em thực hành Châm ngôn của Đoàn trong cuộc sống hằng ngày.

 

B. ĐIỀU LUẬT (tiết 2)

 
I/ MỤC ĐÍCH:

Giúp các em hiểu được, thuộc và thực hành Điều luật của Đoàn.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Ngành Đồng có 3 điều luật

1/ Em tưởng nhớ Phật

2/ Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em

3/ Em thương người và vật

Điều 1
:
Em tưởng nhớ Phật
để tin Phật và quán tưởng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của ngài. Đức Phật là Đấng giác ngộ, là bậc giải thoát vì vậy em luôn tưởng nhớ Phật để học theo hạnh lành của Ngài.

Điều 2
:
Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em

Cha mẹ khó nhọc nuôi em khôn lớn nên em luôn luôn kính mến cha mẹ, thương yêu trân trọng không làm cha mẹ buồn phiền. Anh chị em là người gần gũi, luôn thương yêu và giúp đỡ em vì vậy em luôn sống hòa thuận. Một nhà phải thương yêu nhau thì gia đình mới hạnh phúc.

Điều 3
:
Em thương người và vật
tất cả mọi người, mọi loài đều có Phật tính, biết yêu thương, giúp đỡ, biết khổ đau và cảm nhận sự sống. Là người con Phật em luôn thể hiện tình thương đối với mọi người, mọi loài đó là tinh thần từ bi của Đạo Phật.

III/ CÂU HỎI:

– Em đọc điều Luật của Đoàn khi nào ?

– Đoàn Oanh Vũ có mấy điều luật ?

– Hãy nêu các điều luật của Đoàn?

– Em tưởng nhớ Phật bằng cách nào ?

– Em làm những gì để gọi là giúp đỡ cha mẹ ?

– Em có nên bắt bướm, bắt chim, giết hại những con vật không?

Vì sao ?

Lưu ý:
Em thực hành Khẩu hiệu của Đoàn trong cuộc sống hằng ngày.

 

C. KHẨU HIỆU (tiết 3)

 

I/ MỤC ĐÍCH:
Giúp các em hiểu được, thuộc và thực hành Khẩu hiệu của Đoàn.

II/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:

Ngoan là lời nhắc nhủ, khuyên răng em luôn thực tốt các đều anh chị Trưởng dạy bảo hướng dẫn

– Giờ đây em đã là bậc Chân cứng, con chim Oanh vũ đã qua thời gian mở mắt, cánh mềm, em đã hô khẩu hiệu này hơn 2 năm rồi chắc chắn em phải thực hiện tốt để xứng đáng là Đoàn sinh Oanh vũ của GĐPT.

III/ CÂU HỎI:

– Để làm người con ngoan đối với gia đình em phải thế nào?

(em luôn vâng lời, kính trọng ông bà, cha mẹ, thuận thảo với anh chị em).

– Để làm người học sinh ngoan em phải thế nào?

(em phải siêng năng học tập, quan tâm giúp đỡ bạn bè, vâng lời thầy cô giáo).

– Để làm người Đoàn sinh ngoan em phải thế nào?

(em luôn đi họp chuyên cần, nghe lời anh chị Trưởng, hòa nhã với bạn bè).Hãy kể những việc làm tốt các em đã thực hiện được

– Đối với gia đình: ông bà, cha mẹ, anh chị em

– Đối với học đường: Thầy cô giáo, bạn bè

– Đối với xã hội: người già cả, khốn khó, bệnh tật

– Đối với loài vật: những con vật nuôi trong nhà và chung quanh em.

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.