Vọng âm

Gần ngàn năm rưỡi chuyện thế nhân

Có người tu sĩ bước phong trần

Gió cát, mưa luồng: se sắt mặt

Định tâm, từ bước: gạt lục trần

Trải bao nhật nguyệt – tâm hoằng nguyện

Lược thâu Tam Tạng – thoát ý thần

Phật lý cội căn ngày sau rạng

Dứt phiền giải thoát độ thế nhân.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.