Buổi sáng TrạiTiếng còi vang báo thức

Lao xao tiếng gọi nhau

Trên tầng lá rì rào

Con chim chuyền náo nức

 

Tiếng ríu ra ríu rít
Con chìa vôi hỏi nhau
“Thức chưa! hay chưa thức!
Đừng cãi! thức dậy mau!”

 

Tiếng chuông chùa ngân nga

Nam mô A Di Đà

Chúng sinh còn đau khổ

Chư Phật vẫn độ tha

 

Gió sông thổi miên man
Cảm thân này ấm lạnh
Rồi sẽ thoắt qua mau
Khi nắng mai chan hòa

 

Nghe tuyên đọc luật trại

Nghe kế hoạch học hành

Tự mình nghiêm thực hiện

Mai này trí huệ khai

 

Hôm nay lo tu học
Rèn chí đức hạnh lành
Tung cánh hoa từ ái
Hương bay khắp nhân gian
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.