TT. Huế: Ngày đầu nhập Trại huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn

143 trại sinh từ 17 đơn vị GĐPT (16 đơn vị TP Huế, 1 đơn vị từ Thị xã Hương Thủy) đã tham gia kỳ trại huấn luyện năm nay.
Dưới sự hướng dẫn của các anh trong Ban quản trại, đúng 7h, các em bắt đầu dựng trại, chuẩn bị bắt đầu một kỳ huấn luyện nghiêm túc. Mở đầu kỳ trại là khóa học Hình thức và hiệu lệnh tập họp do anh Nguyên Quân Trần Hữu Cửu hướng dẫn.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào lúc 16h30 chiều cùng ngày và kết thúc vào 17h00 chiều ngày hôm sau.

Một vài hình ảnh sáng hôm nay:

 

 

  Tập trung dựng trại 

 

 

  Khóa học: Hình thức và hiệu lệnh tập họp 

 

 

 
 

Khóa học: Tư cách, nhiệm vụ đầu thứ đàn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.