TT.Huế: GĐPT huyện Phú Vang tổ chức vòng loại vẽ tranh "Chim Oanh hướng về Phật Đản PL.2557"

Hôm nay, ngày 05/05/2013 tại Chùa Ba La Mật, Ban điều hành GĐPT huyện Phú Vang đã tổ chức vòng loại Hội thi vẽ tranh “Chim Oanh hướng về Phật Đản PL.2557”

Hội thi vòng loại vẽ tranh “Chim Oanh hướng về Phật Đản PL.2557” của GĐPT huyện Phú Vang có 12 đơn vị tham gia.

Đây là huyện cuối cùng tổ chức vòng loại hội thi vẽ tranh. Đến thời điểm này toàn tỉnh đã có số liệu các huyện và thị xã chọn số lượng các đơn vị dự thi vòng chung kết cấp tỉnh như sau:

Tp Huế: 17 đơn vị, Huyện Phong Điền: 13 đơn vị, Huyện Quảng Điền: 15 đơn vị, TX Hương Thủy: 07 đơn vị, huyện Phú Lộc: 08 đơn vị và sáng hôm nay Huyện Phú Vang đang tổ chức chưa có kết quả, TX Hương Trà đang tuyển chọn và Huyện Phú Lộc đang tổ chức đợt 2 vòng loại (do điều kiện địa lý cách trở nên Phú Lộc phải tổ chức thành 2 đợt).

Một số hình ảnh hội thi vẽ tranh vòng loại tại huyện Phú Vang:
 

Ban truyền thông GĐPT TT.Huế
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.