Trại họp bạn ngành Thiếu GĐPT Việt Nam được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam 2007

Sau 60 năm tồn tại và phát triển, Trại họp bạn ngành thiếu toàn quốc đầu tiên (Trại Lục hòa) đã được tổ chức tại Bãi Bụt (TP. Đà Nẵng) với sự tham gia của gần 3500 trại sinh. Đây là một trong những sự kiện mang tính lịch sử của Gia đình Phật tử Việt Nam, khẳng định sức sống mạnh mẽ của một mô tình tu học thực hiện mục đích cao cả là “Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên tin Phật trở thành Phật tử chân chính; góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội” dưới sư lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tuy nhiên, vấn đề mà GĐPTVN cần phải giải quyết là xây dựng chương trình và mô hình tu học hiện đại, mới mẻ, linh hoạt, thích nghi với bối cảnh quá tải của hệ thống giáo dục bên ngoài, bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển, đặc biệt là bối cảnh xã hội khác rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra, một vấn đề tế nhị cũng cần phải được nhìn nhận thẳng thắn là mối quan hệ giữa sinh hoạt gia đình Phật tử và chùa. Chừng nào mà gia đình Phật tử không gắn với sinh hoạt của chùa thì chừng đó sẽ còn phát sinh nhiều vấn đề.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.