Huế: GĐPT tổ chức tổng kết hoạt động năm 2007

Tham dự buổi họp này gồm có các anh chị trong Ban điều hành GĐPT Thành phố Huế:

– Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thanh – Đỗ Trọng Hạnh – Trưởng Ban điều hành

– Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Kiền – Nguyễn Hữu Hùng – Phó Ban điều hành

Cùng các anh chị trong Ban điều hành GĐPT Thành phố Huế. Cùng với sự tham gia của các Bác Gia trưởng, và các anh chị Liên Đoàn trưởng của 25 Gia đình Phật tử.

Mở đầu buổi họp, tất cả quý anh chị đã lễ Phật và hát bài Sen Trắng. Sau đó, Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thanh – Đỗ Trọng Hạnh – Trưởng Ban điều hành đã thông qua chương trình buổi họp. – Huynh trưởng cấp tấn Tâm Kiền – Nguyễn Hữu Hùng – Phó Ban điều hành đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2007 của các GĐPT thành phố gồm một số nét chính sau đây:

– Tham gia trại họp bạn Ngành Thiếu toàn quốc tại Đà Nẵng.

– Tổ chức tốt Lễ Hiệp kỵ GĐPT.

– Tổ chức thi vượt cấp cho 8 bậc học ngành Oanh và Thiếu tập trung.

– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Giáo hội và Phân Ban hướng dẫn tỉnh phân công giao phó.

– Tổ chức tốt việc hiếu hỷ tứ thân phụ mẫu của Huynh trưởng.

….

Sau đó các anh chị đã tham gia thảo luận và đề ra một số hoạt động trog năm 2008. Cụ thể:

– Củng cố nhân sự Ban điều hành.

– Tham gia tốt và đầy đủ các hoạt động do Gio hội và Phân ban giao phó. Cụ thể sắp tới là tổ chức Lễ Hiệp kỵ và tảo mộ chư vị Thánh tử đạo nhân ngày thành đạo của Đức Bổn Sư Thch Ca.

– Tiếp tục tổ chức thi vượt cấp tập trung cho các Bậc.

– Tổ chức trại A Liên Sơn.

– Tổ chức các ngành truyền thống: Hiếu – Hạnh – Dũng.

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận về giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các GĐPT trong Thành phố và vấn đề hiếu hỷ. Ngoài ra, các Gia đình đã giới thiệu Huynh trưởng tham gia Ban điều hành trong thời gian đến.

Đặc biệt buổi họp cũng đã thống nhất mời một vị Thượng tọa và một Ni sư tham gia Cố vấn Giáo hạnh và làm Trưởng Ban bảo trợ cho GĐPT Thành phố Huế.

Bản báo cáo tổng kết sẽ được chúng tôi đăng tải trong thời gian tới.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.