TIN BUỒN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN

HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

PHÁP DANH: THỊ SỰ – THẾ DANH: ĐẶNG VĂN VIỆN

SINH NĂM 1932

CỐ VẤN CHUYÊN MÔN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

NGUYÊN ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KONTUM

NGUYÊN ỦY VIÊN BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH KONTUM

NGUYÊN TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PB GIA ĐÌNH PHẬT TỬ KONTUM

ĐÃ TỪ TRẦN LÚC 17 GIỜ 30′ NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2024

NHẰM NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM QUÝ MÃO

HƯỞNG THƯỢNG THỌ 93 TUỔI

TANG LỄ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TƯ GIA,

119 MẠC ĐỈNH CHI, THÀNH PHỐ KONTUM, TỈNH KONTUM

DI QUAN LÚC 15 GIỜ 00 NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2024

NHẰM NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM QUÝ MÃO

AN TÁNG TẠI NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KONTUM

 

NGUYỆN CẦU CHƠN LINH ANH VÃNG SANH TỊNH CẢNH

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.