Thông tư tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

—— o0o ——
Số : 095 /TT.HĐTS
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———-

 

     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG TƯ
V/v tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức
Vì Pháp thiêu thân (1963 – 2013)

botat-quangductuthieu

         Kính gửi: Ban Thường trực Ban Trị sự
                         Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh, Thành
 
Thưa Quý Ban,
Để tưởng niệm công đức hy sinh to lớn của Bồ tát Thích Quảng Đức, đã vì Pháp thiêu thân cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Đạo pháp trường tồn, nước nhà độc lập, thống nhất, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay kế thừa sự nghiệp Phật giáo Việt Nam được tồn tại và không ngừng phát triển. Nhân kỷ niệm lần thứ 50 ngày Bồ tát vì Pháp thiêu thân, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự hướng dẫn việc tổ chức như sau:
I. Lễ Tưởng niệm:
1. Tại Trung ương:
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm tại Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội – Chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội và tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
2. Tại các tỉnh tiêu biểu:
– Trụ sở Văn phòng GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế: Chùa Từ Đàm, Tp. Huế.
– Trụ sở Văn phòng GHPGVN tỉnh Khánh Hòa: Chùa Long Sơn, Tp. Nha Trang.
Đồng cử hành Lễ tưởng niệm vào lúc 08 giờ 00, ngày 20/4/al (29/5/2013), theo chương trình:
– Niệm Phật cầu gia bị.
– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình, thành phần tham dự.
– Cung tuyên Tiểu sử Bồ tát Quảng Đức.
– Lời tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức của các cấp Giáo hội.
– Phát biểu các cơ quan chính quyền (nếu có)
– Cử hành Lễ tưởng niệm.
– Cảm tạ của Ban Tổ chức.
3. Văn phòng GHPGVN cấp tỉnh, cũng như các Tự viện có quan hệ Sơn môn Pháp phái, hoặc nơi Bồ tát đã từng một thời gian lưu trú, hành đạo hay vãng lai, tối ngày 20/4/al tổ chức Khóa lễ Tưởng niệm Bồ tát, cầu nguyện Quốc thới Dân an, chúng sanh an cư lạc nghiệp, cầu siêu bạt độ chư vị hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, anh linh Thánh tử đạo siêu sinh thoát hóa.
II. Tọa đàm, Hội thảo về công đức Bồ tát Thích Quảng Đức:
– GHPGVN cấp tỉnh, cấp huyện, nếu đủ điều kiện thì tổ chức tọa đàm, hội thảo về công hạnh, sự hy sinh, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Đạo pháp, Độc lập Dân tộc, hòa bình thế giới v.v… của Bồ tát Thích Quảng Đức.
– Tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội đã ủy nhiệm và cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh kết hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Năm mươi năm phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam (1963 – 2013)”, vào ngày 11 tháng 6 năm 2013, tại Khu Du lịch Phương Nam, số 15/12 Khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.  
Kính đề nghị Quý Ban chuẩn bị và tổ chức thực hiện Lễ Kỷ niệm 50 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vì Pháp thiêu thân và chư Thánh tử đạo được thành tựu viên mãn theo tinh thần Thông tư này.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.
 

Nơi nhận :

– Như trên
– Ủy ban Trung ương MTTTQVN,
– Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ Phật giáo
– UBND, BDV, UBMTTQ, BTG/SNV,
Tỉnh, Thành phố “để biết và giúp đỡ”
– Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 (đã ký)
 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.