Thi kết thúc năm thứ nhất Bậc Lực VI khu vực V tại Bà Rịa – Vũng Tàu

GĐPT là một tổ chức giáo dục đào tạo Thanh Thiếu Đồng Niên tin Phật, thành Phật tử chân chính; Góp phần phụng sự Đạo Pháp và xây dựng xã hội. Giáo dục của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam được đặt trên nền tảng giáo lý Phật Đà. Việc tu học và huấn luyện của huynh trưởng, nhằm mục đích cơ bản là hoàn thiện phẩm chất đạo đức, nâng cao kiến thức tổng quát, có năng lực chuyên môn, xây dựng nếp sống tinh thần và tinh thần sáng tạo để hướng dẫn tu học cho đoàn sinh GĐPT. Bậc Lực là bậc học cuối cùng của người Huynh trưởng.

Sau một năm học tập, hôm nay căn cứ Quyết số 089-2024, ngày 01/6/2024 của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương v/v thành lập Hội đồng Thi kết thúc năm thứ nhất bậc Lực VI 2023-2027; Ban Điều hành Bậc Lực VI Khu vực V tổ chức thi kết túc năm thứ nhất tại chùa Liên Trì thành phố Vũng Tàu.

Tham dự và điều hành Lễ Khai mạc kỳ thi kết thúc năm thứ nhất bậc Lực VI khu vực V gồm có:

  • Huynh trưởng cấp Dũng Thị Bá Huỳnh Văn Tùng, Phó Trưởng ban Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn GĐPT TW;
  • Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Lập Lê Hà Thọ; Phó Trưởng ban Ban Hướng dẫn PB GĐPT TW;
  • Htr. cấp Tấn Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi; Phó Chánh Thư ký BHD GĐPT TW;
  • Huynh trưởng cấp Tấn Diệu Kính Vũ Thị Minh, Thủ quỹ Ban Hướng dẫn PB GĐPT TW;
  • Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Bình Nguyễn Hồng Trân, Ủy viên Nội vụ Ban Hướng dẫn PB GĐPT TW;
  • Huynh trưởng cấp Tấn Nhuận Thái Nguyễn Văn Thái Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh BRVT

Quý anh chị Trong Hội đồng thi và các thành viên Ban Hưởng dẫn PB GĐPT các Tỉnh thành khu vực Đông tây Nam bộ và Bình Thuận cùng 101 Huynh trưởng dự thi kết thúc năm thứ nhất bậc Lực VI khu vực V.

Kỳ thi được diễn ra dưới sự Giám sát của Ban Điều hành lớp học Bậc Lực VI trung ương và Hội đồng thi Khu vực V trong 60 phú theo chỉ đạo chung của Ban Điều hành lớp học Bậc Lực VI trung ương.

Sau đây những hình ảnh kỳ thi kết khóa:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.