QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG A DỤC 23 VÀ LỘC UYỂN 42

Sau hai ngày trại đã trôi qua nhưng tinh thần của anh chị em trại sinh vẫn không giảm đi, sau tiếng tù và dài của Huynh Trưởng đời sống trại tất cả trại sinh đã vân tập đông  đủ trước sân chùa. Sau khi thể dục sáng xong tinh thần của các trại sinh đã ổn định sẵn sàng cho ngày hoạt động thứ ba trên đất trại.

Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận trại Trại Phó đặc trách A Dục với câu chuyện dưới cờ đã nhắc nhở động viên anh chị em trại sinh khắc phục những khuyết điểm của ngày trước và cố gắng hơn nữa trong ngày thứ 3 tại đất trại.

Sau điểm tâm sang tất cả trại sinh bước vào các hoạt động tiếp theo trong ngày thứ ba. Đặc biệt trong ngày thứ ba, các trại sinh A Dục thực hành tổ chức buổi sinh hoạt Đoàn cho Ngành Oanh và Ngành Thiếu

Sau đây là một số hình ảnh:


Câu chuyện dưới cờ


Sinh hoạt chung

Điểm tâm sáng

Các tiết giảng của ngày thứ ba


Hành trình trò chơi đi tìm lịch sử Tổ Khai Sơn Đệ Nhị


Trại sinh A Dục thực hành truyền tin bằng cờ Semaphore


Sinh hoạt sau giờ họcBáo chí tại trại


Trại sinh A Dục thực tập điều khiển buổi sinh hoạt đoàn cho đoàn sinh ngành Oanh


Trại sinh A Dục thực hành điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn cho trại sinh ngành Thiếu


Ban giảng huấn và trại sinhgóp ý, nhận xét rút kinh nghiệm sau khi bài thực hành 


Trại sinh góp ý


Ban Điều Hành GĐPT Huyện Hải Lăng thăm hỏi động viên tinh thần trại sinh

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.