QUẢNG TRỊ: PHÂN BAN GĐPT TỔ CHỨC THI VƯỢT BẬC CHO ĐOÀN SINH CÁC NGÀNH NĂM 2015

Kỳ thi Vượt Bậc năm nay gồm 11 Bậc học, trong đó 4 bậc ngành Đồng, 4 Bậc ngành Thiếu và 3 Bậc ngành Thanh đã được tổ chức đồng loạt tại các Huyện, Thị, Thành phố theo lịch trình chung của Ban Hướng Dẫn Tỉnh.
Qua tổng hợp báo cáo được biết số lượng đoàn sinh các ngành dự thi 11 Bậc gồm có 3331 đoàn sinh, trong đó 2366 đoàn sinh nữ của 135 đơn vị GĐPT trong tỉnh tham dự kỳ thi.
Trong kỳ thi Vượt Bậc năm nay, Ban Hướng Dẫn tỉnh cũng đã tổ chức Thi Đoàn Sinh Giỏi cấp Tỉnh để chọn những em đoàn sinh xuất sắc của tỉnh. Số lượng đoàn sinh dự thi đoàn sinh giỏi Tỉnh được các Huyện, Thị, Thành phố tổ chức thi tuyển chọn gồm có 85 đoàn sinh của 11 Bậc học. Trong đó Bậc Mở Mắt 12 Đoàn sinh, Bậc Cánh Mềm  08 Đoàn sinh, Bậc Chân Cứng 12 Đoàn sinh, Bậc Tung Bay 07 Đoàn sinh, Bậc Hướng Thiện 14 Đoàn sinh, Bậc sơ thiện 12 Đoàn sinh, Bậc Trung Thiện 11 Đoàn sinh, Bậc Chánh Thiện 07 Đoàn sinh, Bậc Minh 02 Đoàn sinh. Kết quả đã có 02 Đoàn sinh đạt giải nhất, 05 Đoàn sinh đạt giải nhì, 11 Đoàn sinh đạt giải ban và 11 Đoàn sinh đạt giải khuyến khích.
Cũng trong chương trình kỳ thi Vượt Bậc này, Ban Hướng Dẫn Tỉnh cũng đã tổ chức thi kết khóa Bậc Kiên cho 281 học viên và kết khóa Bậc Trì cho 134 học viên đã hoàn thành chương trình Bậc học và cũng để chuẩn bị tham dự trại Sơ Cấp Lộc Uyển 42 và cấp I A Dục khóa 23 sẽ được Phân Ban GĐPT Tỉnh tổ chứ từ ngày    06 – 11/08/2015 tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang.
Qua kết quả thi Vượt bậc là cơ sở để Ban Hướng Dẫn đánh giá về tổ chức tu học của các đơn vị cũng như chất lượng học tập của Đoàn sinh, qua đó có biện pháp thích ứng hơn để việc tu học của đoàn sinh ngày càng được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng.
Dưới đây là một số hình ảnh của các kỳ thi Vượt Bậc.
HỘI ĐÔNG THI VƯƠT BẬC HUYỆN HẢI LĂNNG

Lễ Phật

Lễ Đoàn


Hồi hướng

Giây thân ái

HỘI ĐỒNG THI ĐOÀN SINH GIỎI HUYỆN HẢI LĂNG

HỘI ĐỒNG THI KẾT KHÓA BẬC KIÊN TRÌ HUYỆN HẢI LĂNG

 

HỘI ĐỒNG THI VƯỢT BẬC THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

HỒI ĐỒNG THI ĐOÀN SINH GIỎI GĐPT TỈNH

Lễ Phật


Lễ Đoàn


HTr Hoàng Công Hiền đọc quyết định thành lập Hội Đồng Thi

HTr Hoàng Thúc Quyền Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn phát biểu


Đoàn sinh làm bài thi

Giây thân ái

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.