KONTUM: Tổ chức lễ thọ cấp Tập, Tín cho Huynh trưởng GĐPT

Chứng minh buổi lễ thọ cấp có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Quảng Xả UVTT HĐTS – Trưởng ban Trị sự GHPG VN tỉnh Kon Tum; Đại đức Thích Vạn Nhơn – Phó trưởng BTS – Chánh thư ký; Đại đức Thích Nhuận Thông – UV Ban HD Phật tử TW – Phó trưởng BTS – Trưởng ban HD Phật tử Tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Pháp – Phó ban HD Phật tử – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Tỉnh;    

Về phía GĐPT có hiện diện của Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sự – Đặng Văn Viện – UV BTS GHPG Tỉnh – UV Tổ kiểm GĐPT Việt Nam – Trưởng BHD GĐPT Tỉnh và các Huynh trưởng thành viên Phân ban GĐPT Tỉnh

Lễ thọ cấp lần này gồm có 25 Huynh trưởng cấp Tín, 76 Huynh trưởng cấp Tập. Có thể nói đây là lớp huynh trưởng kế thừa đã trúng cách trại huấn luyện Huyền trang và A Dục trước đây mang lý tưởng và sứ mạng của người huynh trưởng phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc.
 
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

Toàn cảnh buổi lễ
 

Niệm phật cầu gia bị


 
Đại đức Thích Nhuận Pháp đọc quyết định xếp và xét cấp


 
Chư tôn giáo phẩm khai kinh thủ lăng nghiêm


 
Hòa thượng Chứng minh truyền vô tận đăng


 
Lễ thọ lãnh cấp hiệu


 
Hòa thượng Chứng minh ban đạo từ

Huynh trưởng Nhuận Phẩm – Nguyễn Viết Mỹ đại diện đọc lời phát nguyện


 
Góc ảnh Huynh trưởng thọ cấp.


 
Cúng dường mùa an cư


 
Chụp hình lưu niệm.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.