QUẢNG TRỊ: PHÂN BAN GĐPT TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TẬP, CẤP TÍN CHO HUYNH TRƯỞNG

Trước đó vào ngày 27/12/ 2014, Bộ phận Nội Vụ Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh đã tiếp nhận và chuyển trình Hội Đồng Xét Xếp Cấp đã họp xem xét gồm có 227 hồ sơ Huynh Trưởng xin xếp cấp trong đó: 91 hồ sơ cấp Tín và 136 cấp Tập – Hội Đồng đã xét đề nghị:
– Xếp vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tín 85 Huynh Trưởng trong đó: 28 Nữ
– Xếp vào hàng Huynh Trưởng Cấp Tập 119 Huynh Trưởng trong đó: 51 Nữ
Lễ Thọ Cấp đã được Ban Hướng Dẫn tổ chức trang trọng vào lúc 4 giờ ngày Lễ Thành Đạo của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni 08/ tháng Chạp/ Giáp Ngọ (27/01/ 2015) tại Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang, dưới sự Chứng Minh của Hòa Thượng Thích Trí Hải, Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN – Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị- Trụ Trì Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang; Đại Đức Thích Đạo Không, Ủy Viên Thường Trực Ban Trị Sự – Phó Thư Ký Kiêm Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự  GHPGVN Tỉnh Quảng Trị; Đại Đức Thích Nguyên Mãn Ủy Viên Thường Trực Ban Trị Sự – Trưởng Ban Thông Tin Truyền Thông GHPGVN Tỉnh Quảng Trị – Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Triệu Phong cùng Chư Đại Đức Tăng trú xứ Tổ Đình Sắc Tứ Tịnh Quang.
Mở đầu buổi lễ, Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh, thay mặt Ban Hướng Dẫn và 204 Huynh Trưởng Thọ Cấp dâng lời tác bạch lên Hòa Thượng, Chư Đại Đức Tăng Chứng Minh hộ niệm.
Huynh Trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn kiêm Ủy viên Nội Vụ tuyên đọc quyết định công nhận Huynh Trưởng Cấp Tín, Cấp Tập của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị.
Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức đã Chú Nguyện và gắn cấp Hiệu tượng trưng cho Huynh Trưởng Thọ Cấp  và truyền đăng cho 204 Huynh Trưởng, để mỗi một anh chị nhờ vào ánh sáng trí tuệ Như Lai mà chiêm nghiệm, xác định vai trò trách nhiệm và nguyện tinh tấn làm tròn bổn phận của mình đối với Đạo Pháp và tổ chức GĐPT. 204  Huynh Trưởng tâm thành đối trước Tam Bảo đã phát lên lời thệ nguyện, nhận lãnh sứ mệnh thiêng liêng cao cả, nguyện suốt đời phụng sự lý tưởng GĐPT, không ngừng rèn luyện nhân cách đạo đức để xứng đáng với cấp bậc của người Huynh Trưởng GĐPT mà mình đã thọ nhận và đó cũng  là tấm gương sáng để cho các em noi theo.
Đaị Đức Thích Đạo Không, ủy Viên Thường Trực Ban Trị Sự – Phó Thư Ký – Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Quảng Trị, đại lao Hòa Thượng Chứng Minh ban đạo từ, đã khuyến tấn Huynh Trưởng Thọ Cấp tinh tấn tu học để nâng cao năng lực, tu dưỡng đạo hạnh, thực hiện nếp sống “ tốt đời đẹp đạo”, đồng thời với trách nhiệm của mình, anh chị Huynh Trưởng nổ lực, cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, góp phần xứng đáng vào sự hưng thịnh  của Phật Giáo Tỉnh nhà.
Trước đó vào lúc 15 giờ chiều ngày 07/ 12/ Giáp Ngọ (26/ 01/ 2015) Huynh Trưởng Thọ Cấp cũng đã được Ban Thường Trực Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh gặp gỡ trao đổi về tình hình sinh hoạt của GĐPT Tỉnh nhà, thông qua nội dung 10 điều tâm niệm của Huynh Trưởng và đặt ra một số nhiệm vụ, yêu cầu nhằm thực hiện đề án “ Đổi mới phương thức sinh hoạt” đạt được hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy GĐPT Tỉnh nhà không ngừng phát triển.
Một số hình ảnh:

Ban Hướng Dẫn gặp gỡ trao đổi  với HTr  Thọ Cấp


Lễ Phật


Lễ Đoàn


HTr Hoàng Thúc Quyền Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn trao đổi với HTr Thọ Cấp


HTr Hồ Sĩ Quận nói về 10 điều tâm niệm của người HTr


Lễ sám hối


Lễ Thọ Cấp


HTr Hoàng Thúc Quyền dâng lời tác bạch lên Chư Tôn Đức Chứng Minh


 Hòa Thượng  Chứng minh khởi xướng niệm Phật 

Lễ Đoàn

HTr Nguyễn Nhân Dũng MC điều hành buổi lễ

HTr Hồ Sĩ Quận tuyên đọc Quyết Định công nhận HTr cấp Tập, cấp Tín


 Hòa Thượng Chứng Minh chú nguyện cấp Hiệu


Hòa Thượng Thích  Trí Hải gắn cấp hiệu tượng cho HTr cấp Tín

Đại Đức Thích Đạo Không gắn cấp hiệu cho HTr cấp Tập


HTr Nguyễn Thị Thu Thủy gắn cấp hiệu cho Huynh Trưởng thọ cấp

Chư Tôn Đức Chứng Minh truyền đăng cho HTr  Ban Hướng Dẫn


Các Anh Chị Ban Hướng Dẫn trao truyền ánh sánh của Như Lai đến các HTr Thọ Cấp


HTr  đại điện Huynh Trưởng Thọ Cấp đọc cảm tưởng


Đại Đức Thích Đạo Không đại lao Hòa Thượng ban đạo từ


Lễ hồi hướng


Chụp hình lưu niệm


Dây thân ái chia tay

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.