Quảng Trị: Phân ban GĐPT Tỉnh tồng kiểm tra thăm viếng các đơn vị GĐPT trong toàn Tỉnh

 

Họp các đoàn kiềm tra thăm viếng

Phân ban GĐPT Tỉnh thành lập 5 Đoàn gồm các Huynh trưởng là thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Tỉnh, các Huyện, Thành phố, Thị xã,thành viên Ban Điều hành GĐPT các Vùng. Đợt thăm viếng đầu tiên từ ngày 22 đến 24/6/2022 (24 -26/5/ Nhâm Dần), các Đoàn đến thăm và làm việc các đơn vị GĐPT thuộc Phân ban GĐPT huyện Gio Linh.

Tại buổi làm việc với các GĐPT cơ sở, Đoàn thăm viếng đến thăm đảnh lễ vấn an Chư Tôn Đức Trụ trì và thăm  Ban Hộ Tự Chùa, NPĐ sở tại. Nội dung làm việc tại các đơn vị GĐPT, sau phần lễ Phật và nghi thức GĐPT Đoàn tiến hành làm việc với Ban Huynh Trưởng gồm các mặt về tổ chức quản trị hành chính, về hình thức tu học, huấn luyện và các hoạt động chuyên môn khác, cũng như tình hình giao dịch, quan hệ đối nội đối ngoại, công tác Phật sự khác… Qua đây, Đoàn sẽ góp ý bổ sung, điều chỉnh nhằm giúp cho đơn vị khắc phục những thiếu sót, góp phần vào sự ổn định về sinh hoạt, nề nếp, kỹ cương, phù hợp với Nội Quy GĐPT, quy chế hoạt động của Phân ban GĐPT Tỉnh.

Sau đây là một số hình ảnh các Đoàn thăm viếng làm việc tại các đơn vị GĐPT cơ sở:
            

  

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.