Quảng Trị: Phân ban GĐPT Huyện Hải Lăng tổ chức hội nghị Tổng Kết Phật sự năm 2022

Để đánh giá hoạt động trong năm vừa qua và triển khai chương trình cho năm tới, sáng nay ngày 31/12/2022 (09/12/Nhâm Dần), tại giảng đường chùa Diên Thọ, Khóm 1 thị trấn Diên Sanh, Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2022 và triển khai chương trình Phật sự năm 2023.

Quang lâm chứng minh hội nghị có Đại đức Thích Trung An, UV BTS – Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN huyện Hải Lăng.

Về phía Phân ban GĐPT Tỉnh than lâm tham dự và chủ tọa hội nghị có HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng ban kiêm UV Nội Vụ; HTr cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, Thủ Quỷ Phân ban GĐPT Tỉnh.

Về phía Phân ban GĐPT Huyện có HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng Phân ban GĐPT Huyện, cùng quý Huynh Trưởng thành viên Phân ban GĐPT Huyện, GĐPT các Vùng, quý Huynh trưởng cấp Tấn, và quý hơn 80 Huynh trưởng Thường vụ của các đơn vị GĐPT cơ sở trong toàn huyện về tham dự đông đủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng Phân ban GĐPT Huyện đã đảnh lễ niệm ân Đại đức Phó trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN Huyện đã dành thời gian quang lâm chứng minh hội nghị, cảm ơn sự thâm lâm tham dự hội nghị của quý Huynh trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh. Chào mừng quý Huynh trưởng cấp Tấn, quý Huynh trưởng thường vụ các đơn vị GĐPT cơ sở đã về tham dự hội nghị đông đủ. Đồng thời nêu lên một số thuận lợi và khó khăn trong các hoạt động trong năm qua, mong rằng tất cả Huynh trưởng và đoàn sinh trong năm mới cố gắng khắc phục để đạt được kết quả tốt trong mọi hoạt động của Huyện nhà.

Qua báo cáo trong năm qua trong toàn huyện có 41 đơn vị GĐPT cơ sở, với 486 Huynh trưởng trong đó Huynh trưởng nữ 233, Huynh trưởng cấp Tấn 22, cấp Tín 91, cấp Tập 130, chưa xếp cấp 243 và 2714 đoàn sinh. Số lượng đoàn sinh dự thi vượt bậc 833, có  3 đươn vị không có đoàn sinh dự thi là GĐPT Diên Khánh, Thuận Đầu, Văn Phong. Trong năm qua đã tổ chức Trại huấn luyện Đội Chúng Trưởng với 152 trại sinh và Đầu Thứ Đàn với 102 trại sinh tham dự. Các Vùng tổ chức sinh hoạt một ngày cho đoàn sinh ngành Đồng và Ngành Thiếu với 977 Huynh trưởng và đoàn sinh tham dự.  Tổ chức trại 1 ngày cho Ngành Thiếu nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL. 2566 với 511 Huynh trưởng đoàn sinh tham dự. Tổ chức hội thi văn nghệ Mùa Hoa Đạo với 26 tiết mục dự thi. Tổ chức Hội Hiếu Ngành Đồng nhân Lễ Vu lan với sự tham gia của 118 Huynh trưởng và 347 đoàn sinh. Đã đón đoàn kiểm tra thăm viếng cảu Phân ban GĐPT Tỉnh, toàn Huyện có 1 đơn vị GĐPT A1, hai đơn vị A2. Tổ chức hội thi Sen Trắng Tỏa Hương tại 5 vùng có 605 đoàn sinh ba ngành tham dự vào vòng chung kết 89 đoàn sinh và 14 đoàn sinh xuất sắc toàn huyện. Đặc biệt trong năm qua để có nguồn tài chính cho việc hoạt động của GĐPT Huyện nhà đã phát động Huynh trưởng xây dựng Hộp Tiết Kiệm với gần 60 triệu đồng. Ngoài ra Phân ban GĐPT Huyện luôn hoàn thành tốt mọi Phật sự mà Giáo Hội Tỉnh và Huyện cũng như Phân ban GĐPT Tỉnh nhà giao phó.

Hội nghị đã thảo luận xây dựng chương trình hoạt động cho năm 2023 như tổ chức tu học lớp Bậc Kiên khóa 24, Bậc Trì khóa 14, Chiêu sinh học viên Bậc Định Khóa 7; Tổ chức thi vượt bậc cho đoàn sinh; Tổ chức hội thi Sen Trắng Tỏa Hương; Tổ chức 3 khóa Tu Bát Quan Trai cho Huynh Trưởng và đoàn sinh ngành Thanh; tổ chức Trại họp bạn nhân dịp Phật Đản; Tổ chức Ngày Dũng, ngày Hạnh…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh đã ghi nhận và tán dương các hoạt động mà phân ban GĐPT Huyện đã thực hiện trong năm qua như tổ chức hội thi văn nghệ  Mùa Hoa Đạo, số lượng đoàn sinh thi vượt bậc tăng so với năm trước, tổ chức thành công trại huấn luyện, trại Hiếu, hội thi Sen Trắng Tảo Hương… đặc biệt qua kỳ kiểm tra thăm viếng của Phân ban GĐPT Tỉnh thì số lưởng các đơn vị yếu kém đã giảm so với năm 2017… Đồng thời cũng nhắc nhở Phân ban GĐPT Huyện cần chú ý trong tổ chức các hoạt động như Hội Thi Sen Trắng Tỏa Hưởng cần thay đổi để  tạo ra sự thu hút hấp dẫn đoàn sinh tham gia, cần có biện pháp cụ thể đối với các Huynh trưởng chưa tham gia Hộp Tiết Kiệm, có kế hoạch cụ thể để giúp các đơn vị yếu kém khôi phục và phát triển. Và điều quan trọng Anh nhấn mạnh trong hội nghị là tất cả các Huynh trưởng cần phải đổi mới tư duy của mình đặc biệt là các Huynh trưởng đang là Trưởng Phân ban GĐPT Huyện, Trưởng Ban Điều Hành GĐPT Vùng, Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng, Đoàn Trưởng cần nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình để điều hành tổ chức sinh hoạt tu học cho đoàn sinh có như vậy mới đưa tổ chức GĐPT phát triển vững mạnh.

Ban đạo từ  Đại đức Thích Trung An thay mặt Chư Tôn Đức đã tán thán trước những thành tựu mà Phân ban GĐPT Huyện nhà đã đạt được và ghi nhận sự đóng góp của GĐPT trong mọi hoạt động của Giáo Hội. Qua đây Đại đức cũng nhắc nhở Phân ban GĐPT Huyện cần tổ chức cho Huynh trưởng và đoàn sinh tập tu và tham gia các khóa tu do Giáo Hội tổ chức…

Hội nghị đẫ kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan đón chào năm mới 2023 với nhiều thành tựu mới.

Một số hình ảnh:

Lễ Phật

  

Lễ Đoàn

          

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.