Quảng Trị: Khai mạc trại huấn luyện A-dục lần thứ 20 và Lộc Uyển lần thứ 36.

Tham dự chứng minh có Hòa thượng Thích Trí Hải – Phó BTS tỉnh hội PG Quảng Trị, Đại đức Thích Tín Thuận, Đại đức Thích Hữu Đức. Về phía Phân ban có Huynh trưởng Cấp Tín Nguyễn Thường – Phó TT PBHDGĐPT và quý Huynh trưởng trong PBHD GĐPT tỉnh Quảng Trị, Ban Điều hành GĐPT các huyện cùng 73 trại sinh khóa A Dục (24 đơn vị GĐPT) và 74 Trại sinh khóa Lộc Uyển (26 đơn vị GĐPT).

Được biết Trại huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 16 – 21/8/2008 (16 – 21.7.Mậu Tý). Chương trình học trong 6 ngày gồm Phật pháp, các kỹ năng cầm đoàn, đội, chúng. Phần đời sống hậu cần do GĐPT Tịnh Quang đảm trách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.