THPG Đăk Nông mở khóa huấn luyện liên trại Lộc Uyển – A Dục

Khóa trại được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30/08/2008 với sự tham dự đầy đủ các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh, với số lượng trại sinh tham dự là 130 trại sinh.

Đây là bước khởi đầu của BTS Phật giáo tỉnh Đăk Nông trong công tác đào tạo thế hệ trẻ để kế thừa truyền thống Phật giáo tỉnh nhà.

Chứng minh cho khóa Trại gồm có Đại đức Thích Quảng Tuấn – Trưởng BTS, Đại đức Thích Quảng Hiền – Phó ban thường trực, cùng chư Tôn đức Trú trì các chùa, tự viện trong tỉnh.

Khóa trại được tổ chức trong tinh thần lục hòa cộng trụ, thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt của Gia đình Phật tử.


Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.