Quảng Trị: Hội Nghị Đại Biểu Huynh Trưởng Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng

Quang lâm chứng minh hội nghị có Thượng Tọa Thích Từ Nguyện, UVTT BTS GHPGVN Tỉnh – Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN huyện Hải Lăng; Đại đức Thích Huyền Trí, UVTT BTS GHPGVN Tỉnh- Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật tử GHPGVN huyện Hải Lăng; Đại đức Thích Trung Chính, UVTT – Chánh Thư ký BTS GHPGVN Huyện; Đại đức Thích Trung An, UV BTS – Phó Trưởng ban TT Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Huyện; Sư Cô Thích Nữ Nguyên Đông, UV BTS – Phó Trưởng ban kiêm Thủ Quỷ Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Huyện; Sư Cô Thích Nữ Thông Chánh, UV BTS – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN Huyện; Đạo hữu Nguyễn Công Tường, UVTT BTS – Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử  GHPGVN Huyện.

Thân lâm tham dự và chủ tọa Hôi Nghị có HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Quyền Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị; HTr cấp Tấn Tâm Quần Hồ Sĩ Quận, Phó Trưởng Phân ban kiêm UV Nội Vụ PB GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Thông Nguyễn Thị Chớ, UV Thủ Quỷ PB GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Nguyên Điều Nguyễn Văn Dĩ, Chánh Thư ký PB GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Bân Võ Khánh Huấn, Phó Thư ký PB GĐPT Tỉnh; HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê, Trưởng Phân ban GĐPT Huyện; HTs cấp Tấn Tấm Lý Nguyễn Đăng Tý, Phó Trưởng Phân ban  GĐPT Huyện đồng chủ Tọa Hội Nghị, cùng sựu tham dự của quý Huynh trưởng Phân ban GĐPT Huyện, Ban Bảo trợ GĐPT guyện, Ban Điều hành của 5 vùng, quý Huynh trưởng cấp Tấn và đại diện Ban Huynh trưởng các đơn vị GĐPT trong huyện về tham dự hội nghị đông đủ.

Phát biểu khai mạc Hội Nghị HTr cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê đã có lời niệm ân chư tôn thiênc đức tăng ni, quý Huynh trưởng Phân ban GĐPT Tỉnh đã dành thời gian quang lâm chứng minh và chủ tọa hội nghị. Có lời chào mừng các Huynh trưởng đại biểu đã về tham dự hội nghị đông đủ. Qua đây HTr Trưởng Phân ban GĐPT Huyện đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua mong rằng trong nhiệm kỳ mới tất cả Huynh trưởng và đoàn sinh khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt mọi mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ này Phân ban GĐPT Huyện đã đón  nhận 4 đơn vị GĐPT Long Hưng, Quy thiện, Văn Vận, Trâm lý trở về sinh hoạt với GĐPT Huyện.

Theo báo cáo trong nhiệm kỳ vừa qua toàn huyện Hải Lăng có 46 đơn vị GĐPT, có 407 Huynh trưởng, trong đó cấp Tấn 28, cấp Tín 83,  cấp Tập 142, chưa xếp cấp 155. Tổng số đoàn sinh 2.702 trong đó nam 920. Trong nhiệm kỳ vừa qua toàn huyện có 37 đơn vị có đoàn sinh tham gia thi thường xuyên với tổng số đoàn sinh dự thi 3902 đoàn sinh của các ngành, GĐPT  Diên An có số lượng đoàn sinh tham gia thi cáo nhất qua các năm. Đã tổ chức hai khóa huấn luyện Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ đàn có 326 trại sinh tham gia. Tổ chức hội thi “ Sen Trắng Tỏa Hương” với 1.467 lượt đoàn sinh tham gia. Tổ chức nhiều Khóa tu Bát Quan Trai cho Huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Thanh. Đã tổ chức nhiều hội thi văn nghệ “ Hương Lam”, tổ chức văn nghệ cúng dường vào dịp đại lễ Phật Đản, Hội thi vẽ tranh dành cho ngành đồng…

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BTS, ngày 30/8/2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị về việc công nhận danh xưng Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng. Theo tờ trình của BĐH GĐPT huyện  nhiệm kỳ 2016 – 2021, giới thiệu nhân sự dự kiến công cử vào Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT huyện nhiệm kỳ mới. Hội nghị đã thống nhất công cử thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT huyện Hải Lăng  nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 20 thành viên do Huynh trưởng Cấp Tấn Tâm Hải Nguyễn Khê làm Trưởng Phân ban.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị HTr cấp Tấn Tâm Ấn Hoàng Thúc Quyền, Quyền Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị đã niệm ân sự quan tâm thương tưởng của Chư tôn Đức BTS, Ban Bảo trợ đã dành nhiều ưu ái quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Phân ban GĐPT Huyện trong mọi hoạt động sinh hoạt tu học. Qua đây Anh cũng ghi nhận những thành tựu mag GĐPT Hải Lăng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài Phân ban GĐPT Huyện cần có những thay đổi trong công tác tổ chức và điều hành để thích ứng với tình hình hiện nay để ổn định và duy trì sinh hoạt và tu học. Phân bân GĐPT Huyện cần chủ động trong mọi hoạt động, phải căn cứ vào tình hình và cấp độ dịch của từng vùng để lựa chọn phương thức sinh hoạt cho phù hợp, nên vận dụng hình thức trực tuyến để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Bên cạnh đó Ban Huynh trưởng các đơn vị cơ sở cần phải xác định vai trò trách nhiệm của mình cần tạo mối quan hệ chặt chẽ với Ban Hộ tự, Chư Tôn Đức Trụ trì, đem hết năng lực của mình để phục vụ Chùa, Ban Hộ Tự và Giáo Hội.

Ban đạo từ Thượng Tọa Trưởng BTS đã tán thán những thành quả mà GĐPT Huyện đã đạt được cũng như sự đóng góp với Giáo hội. Thượng tọa cũng nhắc nhở trong tình hình hiện nay Phân ban GĐPT huyện cần linh hoạt thay đổi các hình thức sinh hoạt tư học. Cần khai thác triệt để mạng Intrenet vào trong các hoạt động phù hợp.

Trong Hội Nghị này ban BTS GHPGVN Huyện đã tặng bằng tuyên dương công đức cho cho 7 tập thể và 3 cá nhân. Phân ban GĐPT Tỉnh tặng Bằng Khen cho 5 Huynh trưởng; Phân ban GĐPT Huyện cũng tặng Giấy Khen cho 5 Huynh Trưởng.

 Đại đức Thích Trung Chính, Chánh Thư ký BTS GHPGVN Huyện công bố quyết định khen thưởng

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ.

Một số hình ảnh: 

               HTr Nguyễn Văn Dĩ, Chánh Thư Ký Phân ban GĐPT tỉnh đọc quyết định khen thưởng
       HTr Chánh Thư ký Tuyên đọc quyết định công nhận danh xưng Phân ban GĐPT Huyện Hải Lăng
              

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.