QUẢNG TRỊ: GĐPT HUYỆN HẢI LĂMG TỔ CHỨC SINH HOẠT NGÀNH TẠI CÁC VÙNG

Trong hai ngày sinh hoạt toàn huyện quy tụ gần 1000 đoàn sinh và Huynh trưởng ngành Đồng và ngành Thiếu.

Trong ngày sinh hoạt, Ban Điều hành GĐPT các vùng cùng với các Huynh trưởng phụ tá ngành đã xây dựng kế hoạch hoạt động  nhằm cũng cố các kỹ năng đóng trại, kỹ năng hoạt động  thanh niên, ôn lại một số bài hát, kiến thức Phật pháp, một số trò chơi….

GĐPT Vùng 1 tổ chức sinh hoạt tại chùa Hưng Nhơn xã Hải Phong,  có 136 đoàn sinh tham gia, trong đó ngành Thiếu 83 đoàn sinh, ngành Đồng 53

    

  

Taị GĐPT Vùng 3 tổ chức tại chùa Trâm Lý xã Hải Hưng có 171 Huynh trưởng Đoàn sinh Ngành Đồng và Ngành Thiếu tham gia

              

Tại GĐPT Vùng 5 tổ  chức tại chùa Mỹ Thủy xã Hải An tham gia có 180 đoàn sinh và Huynh trưởng của hai ngành.

    

Tại GĐPT Vùng 4 tại chùa Kim Giao xã Hải Dương quy tụ 203 Huynh trưởng và Đoàn sinh

   

Tại GĐPT Vùng 2 tổ chức tại chùa Diên Thọ Thị trấn Diên Sanh với sự tham gia của 264 Huynh trưởng và đoàn sinh.

 

     

 

      

    

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.