QUẢNG TRỊ: BAN HƯỚNG DẪN PB GĐPT TỈNH QUẢNG TRỊ THĂM VIẾNG, KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ GĐPT HUYỆN HẢI LĂNG

         Các GĐPT Thuận Đầu, Mỹ Thủy, Thâm Khê, Đơn Quế, Tân An, Trung An, Xuân Viên, An Nhơn, Đông Dương là những đơn vị đã được 4 phái đoàn của Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh đến thăm viếng và làm việc trong ngày đầu tiên. Nhìn chung các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo và vui mừng , phấn khởi được đón tiếp các phái đoàn của Ban Hướng dẫn về thăm viếng. Dự kiến trong thời gian 5 ngày, các Phái đoàn của Ban Hướng dẫn sẽ hoàn thành chương trình thăm viếng các đơn vị GĐPT cơ sở trên toàn huyện Hải Lăng.
          Web GĐPT Quảng Trị sẽ tiếp tục cập nhật và giới thiệu đến anh, chị, em và bạn đọc kết quả thăm viếng và làm việc của Ban Hướng dẫn PB GĐPT tỉnh Quảng Trị tại các đơn vị GĐPT huyện Hải Lăng cũng như các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh trong những bản tin tiếp theo.
          Một số hình ảnh trong ngày làm việc đầu tiên tai Huyện Hải Lăng:
 
Đơn vị tập họp, trình diện  báo cáo đoàn thăm viếng kiểm tra
FB IMG 14973202825122068

FB IMG 14973202734652740
Thực hiện nghi thức lễ Phật
FB IMG 14973202521611132

FB IMG 14973202606163064

FB IMG 14973202186578230
Đoàn thăm viếng sinh hoạt với đơn vị
FB IMG 14973210681489000
Đoàn thăm viếng kiểm tra hành chánh của đơn vị
FB IMG 14973202051230413

FB IMG 14973201945293307

FB IMG 14973210373890672

ĐOÀN 4 THĂM VIẾNG ĐƠN VỊ CHÍNH PHƯỚC
IMG 1491
Thực hiện nghi lễ GĐPT
IMG 1487

IMG 1495
Lễ Đoàn
IMG 1501

IMG 1502

IMG 1509

IMG 1511

IMG 1514
Thư Ký đơn vị báo cáo tường trình hoạt động 5 nam qua 
IMG 20170614 215707
Đại Đức chứng minh ban đạo từ
IMG 20170614 215625

20170614 153117
Đoàn thăm viếng kiểm tra hành chánh của đơn vị
20170614 163950
Sinh hoạt chung
20170614 164003

20170614 164627
HTr Hồ sĩ Quận cùng đoàn thăm viếng sinh hoạt giao lưu vói đơn vị
20170614 164632

20170614 164636

20170614 164818
Dây thân ái chia tay đoàn thăm viếng
20170614 165110
Chụp hình lưu niệm
ĐOÀN 3 THĂM VIẾNG ĐƠN VỊ PHƯƠNG LANG
IMG 1515

IMG 1519

IMG 1522

IMG 1525

IMG 1532
ĐOÀN 2 THĂM VIẾNG ĐƠN VỊ LAM THỦY
IMG 1540
 

    Tiếp theo kế hoạch thăm viếng kiển tra của Ban Hướng Dẫn Tỉnh tại Huyện hải Lăng, ngày 1/6/2017 ( 21/5/Đinh Dậu), 4 đoàn thăm viếng kiểm tra đã làm việc cùng các đơn vị: Mai Đàn, Câu Nhi, Lương Điền, Mỹ Chánh, Văn Trị, Diên An, Xuân Lâm, Diên Bình, Văn Phong, Hà Lỗ.
IMG 1541

IMG 1546

IMG 1550

IMG 1564
HTr cấp Tấn Hoàng Thúc Quyền, Trưởng Đoàn 2 phát biểu
IMG 1567
Đơn Vị Mỹ Chánh báo cáo tình hình hoạt động
IMG 1575
HTr cấp Tấn Hoàng Công Hiền Trưởng Đoàn 3 phát biểu
IMG 1589
Đoàn 4 thăm viếng đơn Văn Trị
IMG 1602

IMG 1617
Thực hiện nghi thứ lễ Phật GĐPT
IMG 1619

IMG 1599

IMG 1629
Liên đoàn Trưởng Đơn vị báo cáo lên Đại Đức chứng minh và đoàn thăm viếng
IMG 1652
HTr cấp Tấn Hồ Sĩ Quận, Trưởng đoàn 4 phát biểu
IMG 1654

IMG 1659
Đoàn Thanh Nam 
IMG 1663
Đại đức chứng minh ban đạo từ
IMG 1665

IMG 1664

IMG 1689
Đoàn thăm viếng kiểm tra hành chánh của đơn vị
IMG 1691

IMG 1703

IMG 1698

IMG 1709

IMG 1671

IMG 1713

IMG 1714

IMG 1643
Tại Đơn vị Diên Bình
IMG 1645

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.