Quảng trị : Ban điều hành GĐPT huyện Triệu Phong tổ chức Hội Nghị thường niên

Huynh trưởng cấp Tấn Hoàng Công Hiền – Phó trưởng phân ban kiêm Ủy viên Nghiên Huấn; Huynh trưởng cấp Tấn Hồ Sĩ Quận – Trưởng Ban Điều Hành GĐPT Triệu Phong đồng chủ tọa hội nghị.

Hội nghị vinh dự tiếp đón quý đạo hữu thành viên Ban Đại Diện GHPGVN huyện Triệu Phong, ban Bảo Trợ GĐPT Triệu Phong, ban lãnh chúng đạo tràng Tịnh Lạc, đại diện các NPĐ trong vùng Xá Vệ, quý anh chị Huynh trưởng thành viên BĐH-GĐPT huyện Triệu Phong, BĐH-GĐPT các vùng Linh Sơn, Trúc Lâm, Lộc Uyển và 72 Huynh Trưởng đại biểu của 12 đơn vị GĐPT trong vùng.

Sau diễn văn khai mạc Hội Nghị của Huynh trưởng cấp Tín Đặng Ngọc Hè – Trưởng BĐH vùng, huynh trưởng Trần Quang Tiền – Thư ký BĐH vùng đọc Tổng Kết Phật Sự 2012 và Phương Hướng Hoạt Động Năm 2013.

Theo bản tổng kết, vùng Xá Vệ là một trong bốn vùng của GĐPT Triệu Phong bao gồm địa bàn các xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Lăng có 12 đơn vị với 114 Huynh trưởng và 832 đoàn sinh. Trong năm qua đã hoàn thành nhiều Phật sự đáng kể như: Tổ chức thành công 2 đêm văn nghệ sân khấu tại NPĐ Xuân Dương và NPĐ An Hội được quần chúng nhân dân đánh giá rất cao. Vấn đề tu học huấn luyện được các đơn vị GĐPT coi trọng, năm qua có 8 em đạt danh hiệu Đoàn Sinh Giỏi Cấp Huyện, Và 5 em đạt danh hiệu Đoàn Sinh Giỏi Cấp Tỉnh.

Được biết, năm nay BĐH- GĐPT huyện Triệu Phong có kế hoạch mở Hội Nghị Thường Niên tại 4 vùng thuộc huyện để tranh thủ ý kiến đóng góp cho hội nghị nhiều hơn đối với anh chị em Huynh Trưởng đại biểu.

Vừa qua hai vùng Trúc Lâm (Triệu Đại, Triệu Hòa) và Vùng Linh Sơn (Triệu An, Triệu Vân, Triệu Trạch, Triệu Phước) đã tiến hành Hội Nghị. Tại các địa điểm Hội Nghị

 đều có đầy đủ Chư Tôn Đức quang Lâm chứng minh, quý đạo hữu thành viên Ban Đại Diện GHPG huyện, các Niệm Phật Đường và đông đão Huynh Trưởng các đơn vị tham dự  và đóng góp ý kiến tích cực cho bản Phương Hướng Hoạt Động Phật Sự 2013 đặc biệt là biện pháp thực hiện đề án đổi mới trong sinh hoạt tu học của BHD-PBGĐPT Quảng Trị.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được từ các Hội Nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.