Bình Định: GĐPT tổ chức lễ Hiệp kỵ

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Tịnh Nhãn – Ủy Viên Thường Trực BTSGHPG tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni, nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Bình Định; Thượng Tọa Thích Quảng Độ – Ủy Viên Thường Trực BTSGHPG tỉnh Bình Định. Trưởng Ban Từ Thiện Xã Hội. Chánh Đại Diện Phật Giáo huyện Phù Cát. Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử Bình Định. Đại Đức Thích Quảng Dũng – Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử. Phó Đại Diện PG huyện Phù Cát cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh đồng hộ niệm, và Đạo Hữu Quảng Thành Võ Đình Nguyện – Trưởng Ban Bảo Trợ GĐPT tỉnh Bình Định cùng với quý Bác Ban Bảo Trợ, Ban Cư Sĩ Phật Tử tỉnh Bình Định cũng đến tham dự.

Về Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Bình Định: Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Hiệp – Nguyễn Văn Đệ. Phó Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định. Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Hòa – Huỳnh Đình Phương. UV. Tu Thư Phân Ban  Hướng Dẫn GĐPT Bình Định. Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Diệp – Hồ Thị Liên. UV. Phân Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định.Và các Anh Chị PBHD GĐPT Bình Định, Ban Đại Diện các Huyện, Thành.Cùng tham dự còn có Quý Anh Chị Cựu Huynh trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh trong tỉnh.

Vào lúc 14h cùng ngày là Lễ cúng chẩn thí cô hồn do Đại Đức Thích Quảng Long làm chủ sám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.