Quảng Trị: Ban điều hành GĐPT Gio Linh tổ chức Lễ Hiệp kỵ và cúng dường Trai tăng.

   Để tỏ lòng thành kính tưởng niệm Chư vị Tiền bối hữu công, Chư Thánh Tử đạo, Chư vị Sáng lập viên, Ân sư, những vị đã luôn dành cả cuộc đời mình hoằng pháp lợi sanh. Sự kính thương của quý vị Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT quá cố đã hết lòng vì thế hệ kế thừa của Đạo pháp. Hàng năm, nhân vào dịp ngày 15/6/ âm lịch, toàn thể Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT huyện Gio Linh đồng tâm hướng về ngày hiệp kỵ tưởng niệm.

    Sau khóa Lễ Hiệp kỵ, BĐH/GĐPT Gio Linh đã tổ chức Cúng dường trai tăng cung thỉnh 30 vị Tôn đức Tăng Ni trong huyện Gio Linh.

    Nhờ nhân duyên lành hội đủ, hôm nay GĐPT Gio Linh lại được nối kết thuận duyên, nở hoa Lục hòa, giữ vững tình Lam keo sơn gắn bó, từng ngày an trú trong Chánh pháp, nương tựa Chư Tôn Đức Tăng Ni để giáo dục đàn em thân thương, ươm mầm Bồ Đề tươi tốt cho Đạo pháp và Dân Tộc. Trong khói hương quyện tỏa, Toàn thể GĐPT  huyện Gio Linh hôm nay cảm nhận được Giác linh Chư vị tiền bối hữu công, Chư Thánh Tử đạo, Chư vị Ân sư cùng Chơn linh – Hương linh Gia trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn sinh quá cố đang nhìn lớp hậu tấn với đôi mắt bao dung, ánh quang hòa hợp. GĐPT thành tâm dâng lòng tưởng niệm, kỳ siêu. Nhờ Đại Tăng trợ tiến, Nguyện chư Giác linh, Chơn linh -Hương linh thừa nguyện lực cao đăng tịnh cảnh, y bản nguyện tái lai Ta Bà hộ trì chánh pháp, chứng giám và phù hộ cho GĐPT huyện Gio Linh an lành, hanh thông Phật sự, đạo nghĩa vẹn tròn.
Một số hình ảnh: 

37960519 2249696611968581 5501459816020705280 n

37971099 2249696731968569 3747733976534482944 n

38120617 2249696635301912 1260114495221530624 n

38147604 2249696645301911 4356800312367906816 n

37982012 2249696705301905 9122457674246520832 n

38003723 2249696618635247 8785045704897724416 n

38013778 2249696685301907 646305845478424576 n

38029619 2249696738635235 984553340585115648 n

38071831 2249696665301909 6598092617412509696 n

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.