Quảng Ngãi: Họp tổng kết công tác chuẩn bị trại "Hạnh Đức"

 
          Sáng ngày 10/7/2010 (nhằm ngày 29/5/Canh Dần) tại Tổ Đình Thiên Ấn, Ban tổ chức và Ban quản trại đã tổ chức một cuộc họp để rà soát lại những nhiệm vụ đã thực hiện được trong thời gian qua và những nhiệm vụ còn phải thực hiện trong thời gian đến để tổ chức khai mạc trại “Hạnh Đức’ ngành nữ GĐPT toàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2010.
 
          Thành phần tham dự gồm có: Huynh trưởng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo, Phó Phân ban GĐPT Trung ương, Trưởng PBHD GĐPT Quảng Ngãi, Trưởng ban tổ chức trại và các anh chị Huynh trưởng thường trực PBHD. Huynh trưởng Diệu Hồng Đặng thị Cẩm Quỳ – Phó trưởng PBHD GĐPT Quảng Ngãi – Trại trưởng và các thàhh viên Ban quản trại. Ngoài ra còn có sự hiện diện của 43 anh chị Huynh trưởng đại diện cho các đơn vị tham dự trại và các ủy viên đại diện của PBHD tại các Huyện, Thành phố.
 
          Qua số liệu tổng hợp của các tiểu trại trưởng các Huyện, Thành phố đã đăng ký tham dự trại là gần 900 trại sinh, trong đó Huyện Đức Phổ 100, Huyện Mộ Đức 70, Huyện Tư Nghĩa 120, Huyện Sơn Tịnh 210, Huyện Bình Sơn 200, đoàn Ni Liên 10, huyện Lý Sơn 30 và Thành phố Quảng Ngãi 110.
          Cuối cùng Huynh trưởng Tâm Giới Phan Ngọc Thảo đã kết luận buổi họp như sau: Ngày 15/7/2010 (nhằm ngày 04/6/Canh Dần) triển khai thực hiện làm cổng trại chính, trại sàn và trụ cờ (giao cho đơn vị GĐPT Bình Sơn thực hiện), Ban tổ chức thiết kế Lễ đài Khai mạc và bế mạc trại, ngoài ra 7 tiểu trại cũng tiến hành thực hiện làm cổng trại, ngày 19/7/2010 (nhằm ngày 08/6/Canh Dần) phải hoàn thành. Trong cuộc họp, Ban tổ chức và Ban quản trại đã phân địa điểm cho từng đơn vị tiểu trại để thực hiện theo tinh thần buổi họp và Cẩm Nang trại đã ban hành.
 
 
 
 
 
 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.