Quảng Nam: Hội nghị tổng kết Phật sự 2012

Trên 200 Huynh Trưởng các cấp của 10 Huyện, Thành phố trong Tỉnh đã về tham dự.Trong lễ khai mạc, toàn thể Hội Trường đã lắng lòng tưởng niệm giác linh cố Hòa thượng Thượng
Chơn
hạ
Ngộ,
thành viên HĐCM GHPGVN, cố vấn Ban trị sự Tỉnh hội PG Quảng Nam vừa viên tịch.

Kết hợp trong Hội Nghị có tổ chức xổ số “Lô Tô” vui xuân gây quỹ xây dựng văn phòng GĐPT Quảng Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.