Cáo phó Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích – phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

—— o0o ——

                                                      

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— o0o ———-

Hà Nội, ngày 23   tháng 3 năm 2013

                                                                                                   

 

CÁO PHÓ

 

Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội

 

Môn phong Pháp phái Tế Xuyên – Bảo Khám và Tổ đình Hội Xá

 

Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH BÍCH

 

  Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

 

Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội;

 

Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

 

Nguyên Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Tây;

 

Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây;

 

Trưởng Sơn môn Tế Xuyên – Bảo Khám, tỉnh Hà Nam;

 

Viện chủ Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

 

Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Bằng Tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 08giờ20 ngày 23 tháng 3 năm 2013 (nhằm ngày 12 tháng 02 năm Quý Tỵ), tại Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

 

Trụ thế: 101 năm Hạ lạp: 76 năm

 

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 14giờ00 ngày 24 tháng 3 năm 2013 (nhằm ngày 13 tháng 02 năm Quý Tỵ). Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Hội Xá.

 

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15giờ00 ngày 24 đến hết ngày 26 tháng 3 năm 2013 (từ chiều ngày 13 đến hết ngày 15 tháng 02 năm Quý Tỵ).

 

Lễ tưởng niệm được cử hành lúc 08giờ00 ngày 27 tháng 3 năm 2013 (ngày 16 tháng 02 năm Quý Tỵ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tổ đình Hội Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội.

 

 

 

Nay Cáo Phó

 

                                                        

TM. BAN LỄ TANG

ĐỆ NHẤT PHÓ PHÁP CHỦ HĐCM, CHỦ TỊCH HĐTS

(đã ấn ký)

                      Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

HÀNH TRẠNG CỦA CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THANH BÍCH

Đại lão Hoà thượng thế danh Nguyễn Văn Bích, sinh năm Quý Sửu (1913) tại thôn Mai Xá, xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Dòng họ Nguyễn của Hòa thượng là một dòng họ khoa bảng ở tỉnh nhà.

 

Đời thứ 9 trong dòng họ của Hòa thượng có cụ Duy Tiến là người có duyên từ bé với thiền môn, sau là xuất gia đạo hiệu là HT.Thích Thông Tiến, trụ trì các chùa Thiên Phúc, Bà Đá, Sủi Gia Lâm, Hội Xá – Thường Tín, Hà Nội và Tế Xuyên ở Hà Nam.

HT.Thích Thông Tiến (Tổ Thiên Phúc) là người tham gia tích cực trong công cuộc chấn hưng Phật giáo những năm 40 thế kỷ XX. Ngài thường xuyên vào Viện Bác cổ – Hà Nội chép và dịch kinh Phật để in tại Tổ Tế Xuyên Hà Nam nhằm cung cấp cho các chùa.
Năm Hòa thượng 13 tuổi, ngài xuất gia với Tổ Thiên Phúc. Hòa Thượng theo Thầy tu tập ở nhiều chùa, chốn tổ như: Thiên Phúc, Bút Tháp, Bà Đá (tổ đình Lâm Tế), tổ đình Tế Xuyên Bảo Khám, Sủi (Đại Dương Sùng Phúc tự), Đậu (Thành Đạo tự), tổ đình Hội Xá (Sùng Phúc tự).

Sau 15 năm cùng Thầy là HT.Thích Thông Tiến học đạo, ngài đã an cư tu tập và xiển dương hoằng pháp tại chùa Sủi 20 năm, tại chùa Đậu 20 năm và thời gian dài nhất là tại trú xứ tổ đình Hội Xá, nơi ngài viên tịch.

 

Đại lão HT.Thích Thanh Bích là một người có đức tính rất khiêm cung và giản dị. Cuộc sống hàng ngày của ngài cũng vô cùng thanh bạch và đạm bạc. Cả một đời quần áo nâu sồng, trai giới nghiêm mật. Hòa thượng là tấm gương sống động, hiện tiền, sáng ngời cho các thế hệ hậu lai noi theo.

Bậc Xuất trần Thượng sĩ suốt một đời khiêm cung, chung thuỷ với nếp sống đạo chư Tổ truyền trao

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ đã nói về đạo hạnh của Đại lão HT.Thích Thanh Bích: “… Trước sau Cụ luôn có đạo đức chất phác thủy chung… có Đạo hạnh tu hành, tác phong của cổ Đức. Chúng tôi luôn luôn ghi nhận Cụ là Người có thể là tiêu biểu cho giới tu hành hạnh giới hiện đại là một Bậc thuần túy đạo đức, trai giới tịnh nghiêm.”

 

Chân dung của Đại lão Hoà thượng qua bút pháp của Hoạ sư Trương Lộ

 

nguồn từ website: giaohoiphatgiaovietnam.vn;phathocdoisong.com;nguoiphattu.vom

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.